17 apr

17-04-2018

Vandaag zijn we in de groepen 8 gestart met de Centrale Eindtoets. De kinderen zijn er klaar voor!

Het zijn 3 spannende toetsdagen, waarbij de onderdelen: taal, spelling, begrijpend lezen, rekenen en studievaardigheden wordt getoetst. Alle kinderen hebben hun advies al binnen en zijn ook allemaal geplaatst op een middelbare school,  maar kunnen door deze toets extra goed te maken hun advies wellicht naar boven bijstellen.