Qind is sinds januari 2015 de nieuwe naam voor de PLG (professionele leergroep) die zes vinexscholen van De Haagse Scholen samen vormt. De insteek om deze PLG te beginnen was de behoefte om de bovenschoolse zaken op het gebied van kwaliteit van onderwijs met elkaar te delen. In de eerste instantie vindt het overleg plaats tussen de directeuren van deze scholen. Een van de onderwerpen dat het hoofdthema vormt voor het overleg is het probleem dat onze scholen redelijk veel zorgleerlingen hebben, maar daar niet vanuit de gemeentegelden voor bekostigd worden. De uitdaging is dus te kijken hoe we met weinig middelen leerlingen voldoende stimuleren om goede resultaten te halen.

Techniek en wetenschap, digitalisering en meerbegaafdheid

Dit zijn de onderwerpen die wij als eerste gaan inzetten om kinderen op een stimulerende wijze aan het werk te zetten. Dit schooljaar zijn er op elke school werkgroepen gevormd rond deze thema’s. De coördinatoren van deze werkgroepen komen 10 keer per schooljaar bij elkaar voor vinexoverleg. Zo wordt veel kennis gedeeld en in gezamenlijkheid goede plannen gemaakt. Een voorbeeld is dat de werkgroep digitalisering gezorgd heeft dat de infrastructuur op de scholen goed geregeld wordt en dat er een inventarisatie wordt gemaakt van de vaardigheden op ICT gebied van de leerkrachten op alle vinexscholen om daar volgend schooljaar op maat scholing voor aan te bieden.

Qind en NPDL

NPDL (New Pedagogies for Deep Learning) is een project dat er dit schooljaar is bij gekomen en naadloos aansluit bij de doelstellingen van Qind. Dit is een wereldwijd project dat als hoofdthema heeft: het onderzoekend leren van kinderen te bevorderen en de nieuwsgierigheid die zij van nature hebben te behouden t/m groep 8. De doelstellingen van Qind en NPDL sluiten ook goed aan bij onze dalton werkwijze en het nieuwe 21- eeuwse leren waar we mee aan de slag moeten, omdat de kinderen van nu andere leerbehoeften hebben dan de vorige generatie kinderen. NPDL leeft de gedachtengoed na van Michael Fullan. Het is interessant om deze naam te googelen als u meer wilt weten. Het voert nu te ver om u hierover te vertellen, omdat het voor ons ook nog in de experimentele fase zit.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt u via het Waterlandjournaal hierover op de hoogte gehouden.