Geachte ouders, verzorgers,

Een knotsgek schooljaar wordt afgerond vandaag. Ieder van ons heeft gemerkt hoe de corona crisis z’n weerslag heeft gehad op de dagelijkse gang van zaken. Uiteindelijk hebben we er samen van gemaakt wat het werd. Onze dank en waardering is groot voor de ondersteuning die u heeft geboden tijdens het thuisonderwijs. Dat was voor iedereen zoeken.

We gaan het nieuwe schooljaar, maar eerst is er de zomerperiode die ons te wachten staat. Ik hoop dat u met uw gezin kunt genieten van een welverdiende vakantie!

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Maurice Schaepkens, directeur Daltonbasisschool Waterland

Jaarkalender

Bij deze ontvangt u vast de digitale jaarkalender voor het nieuwe schooljaar. Alle data zullen ook worden geplaatst in MSI, uiterlijk 28 augustus. (De link wordt geplaatst wanneer het bestand gereed is, het kan zijn dat bij verschijnen van dit WL Journaal de link niet is toegevoegd)

Belangrijke data

In de kalender treft u studiedagen aan, maar ook diverse informatieavonden. Houdt u er rekening mee dat enkele dat nog gepland moeten worden, zoals bijvoorbeeld het Waterland feest.

Er komen aan het begin van het schooljaar twee informatieavonden in verband met de peiling van de schooltijden. De eerste is op donderdag 17 september, de tweede op 30 september. U wordt hierover nog uitvoerig geïnformeerd bij aanvang van het schooljaar.

Onderhoud

In de zomervakantie krijgt onze ontvangsthal op Eendenplein 1 een make-over in Daltonstijl. Tijdens de vakantie al worden de ramen van zowel Eendenplein 1 als Eendenplein 4 voorzien van een Waterland arcering. We zijn benieuwd naar uw reacties.

Onze website zal bij aanvang van het schooljaar een nieuwe layout gaan krijgen. Hier wordt op de achtergrond al druk aan gewerkt.

Mijn Schoolinfo

U heeft deze week gemerkt dat onze telefoonlijn niet werkt voor inkomende belletjes. Dit is erg vervelend. We werken er aan dat dit euvel snel verholpen wordt.

Vanaf 31 augustus hoeft u voor een absentie, of ziekte van uw kind, niet meer te bellen. Via MSI (Mijn School Info) zult u een nieuwe module toegevoegd zien, waardoor u de leerkracht van uw kind direct op de hoogte kunt stellen.

0-groep

De afgelopen maanden heeft onze 0-groep in samenwerking met Vlietkinderen niet gedraaid. Per 1 oktober as. zal de 0-groep weer van start gaan. Dat betekent dat uw kind, vanaf 3,5 jaar twee ochtenden mag komen wennen op school, onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van Vlietkinderen. Over de precieze dagen en tijden zult u nog op de hoogte worden gesteld in september.

Ouderraad

Het was een bijzonder jaar. Een jaar waarin niet alle activiteiten waar de Ouderraad (OR) aan zou bijdragen zijn uitgevoerd. 
Vanuit het schoolteam kwam daarom het verzoek voor een bijdrage om het einde van het schooljaar leuk te kunnen afsluiten. Omdat andere uitjes afgelopen jaar niet zijn doorgegaan, zijn het bezoek aan het Westerpark voor de groepen 6-7 en de springkussens voor de groepen 1-5 vanuit de ouderbijdrage betaald. En voor groep 8 hebben we bijgedragen aan het slaapweekend en het fotoboek. 


Dit jaar hebben we ook vanuit onze reserve een investering gedaan in een lichtinstallatie (led discolichten). Deze lichtinstallatie is al gelijk gebruikt bij de musical van groep 8 die dit jaar in de gymzaal werd opgevoerd. De komende jaren kunnen we Sinterklaas, Kerst, Waterlandfeest en andere activiteiten van mooie sfeerverlichting voorzien. 


We gaan nu de begroting van schooljaar 2019-2020 afsluiten. Dan wordt ook duidelijk of en hoeveel geld dit schooljaar uiteindelijk niet is uitgegeven vanuit de ouderbijdrage. Het is ons idee om te bekijken of we de ouderbijdrage van volgend jaar dan aanpassen. In de begroting van schooljaar 2020-2021 zullen we rekening moeten houden dat activiteiten volgend jaar anders georganiseerd moeten worden in verband met corona maatregelen. 
Begin volgend schooljaar zullen we u een update geven over de uitgaven van de ouderbijdrage van dit schooljaar en de begroting voor volgend schooljaar. 


Tot slot. De ouderraad helpt het schoolteam met het organiseren van activiteiten voor de kinderen. Vind je het leuk om mee te helpen en mee te denken, sluit je dan aan bij de ouders van de ouderraad (OR). Je kunt ons mailen op OR@obswaterland.nl
Een prettige vakantie en tot volgend jaar! 

Namens de Ouderraad, Lucien de Gouw