Geachte ouders, verzorgers, in dit Waterland Journaal leest u over de komende periode.

Nieuws uit het Team

Op 4 juni is juf Samantha bevallen van haar zoontje Lars. Moeder en zoon maken het goed en wij feliciteren haar natuurlijk, net als grote broer Guus en papa Marlon!

Na dit schooljaar nemen we op Waterland afscheid van een drietal teamleden. Juf Eloine zal na ruim 40 jaar gewerkt te hebben voor de klas afscheid nemen van het onderwijs. Uiteraard zullen wij dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. U hoort hier later nog meer over.

Juf Zohra zal na de zomervakantie haar onderwijscarrière vervolgen op OBS De Notenkraker. Juf Kelly zal na de zomer dichter bij huis gaan werken; zij heeft een nieuwe baan gevonden op een basisschool in Leiderdorp. Wij bedanken natuurlijk alle teamleden voor hun inzet voor onze school!

Groepssamenstelling

Voor het komend schooljaar zullen wij starten met 12 groepen. Dit ziet er dan als volgt uit:

Groep 1-2 A & Groep 1-2 B

Groep 3A & Groep 3B

Groep 4, groep 4-5 & groep 5

Groep 6, groep 6-7 & groep 7

Groep 8A & groep 8B

De indeling van de groepen 1-2 maken we bekend op vrijdag 28 juni, net als de indeling van de groepen 3, 4, 4-5 en 5.

Natuurlijk zijn wij druk bezig met de formatie in orde te maken. Door de wijzigingen in teamsamenstelling is dit een proces wat tijd nodig heeft. Uiteraard streven we ernaar om u zo spoedig mogelijk te berichten over de samenstelling voor het nieuwe schooljaar.

Rapporten

Voor de leerlingen uit groep 2 is er in de week van 1-4 juli een rapportgesprek. U wordt hiervoor door de leerkrachten per MSI bericht voor uitgenodigd.

Voor de leerlingen uit groepen 7 is er op 2 en 3 jullie het voorlopig advies gesprek. Ook hiervoor zullen per MSI uitnodigingen worden gestuurd.

Voor de overige groepen geldt dat het rapport op maandag 8 juli mee naar huis gaat. Wanneer u een gesprek met de leerkracht hierover wilt, dan kunt u deze zelf benaderen via MSI. Voor de groepen 8 geldt dat de rapporten worden meegegeven bij de afscheidsavond.

Medezeggenschapsraad

Nieuws vanuit de MR

Een tijdje geleden heeft de MR een oproep gedaan om nieuwe ouders te werven voor de MR van komend schooljaar. Gelukkig hebben we voldoende kandidaten bereid gevonden zitting te nemen in de raad. Ondanks dat er maar 3 vacatures waren, hebben we 4 ouders bereid gevonden die graag willen mee bouwen aan de toekomst van de school dus hebben we besloten geen verkiezingen te houden maar ze alle 4 te plaatsen.

Per 1-9-2019 bestaat de oudergeleding van de MR dan ook uit:

  • Pieter Boot
  • Tom van der Zalm
  • Christel Visser
  • Jasper Andeweg

Via MSI ontvangt u een apart bericht, waarin de nieuwe MR leden zich aan u voorstellen.