Geachte ouders, verzorgers,

We kijken terug op een geslaagde dag vandaag. Met een leuke speurtocht; gastlessen van een dierverzorger uit Blijdorp in de groepen 3 en 4 en in alle klassen een heerlijke Paasbrunch kan iedereen goed het lange weekend in! In deze nieuwsbrief blikken we vooruit op de komende periode.

Nieuws uit het team

In groep 1-2 C zal juf Stephanie sneller dan verwacht al een deel van de week met verlof gaan. Zij blijft op donderdag en vrijdag in deze groep werken tot aan de meivakantie. Juf Angela Smeulders zal haar gaan vervangen op maandag en dinsdag. Stephanie is op maandag en dinsdagen wel op school en neemt dan de begeleidende taken van Angela op zich.

De vacature voor de invulling van het verlof van Stephanie kunt u hier vinden.

Evelien Andriessen zal in dit schooljaar niet voor de groep terugkeren. Haar herstel verloopt minder vlot dan gewenst is. Ze blijft re-integratie werkzaamheden uitvoeren; deze vinden plaats onder schooltijd.

Medezeggenschapsraad

Op donderdag 8 april is een nieuwe vergadering van de medezeggenschapsraad. Tijdens deze vergadering zal er uitleg zijn van een onderzoek dat in de afgelopen twee maanden is uitgevoerd in het kader van de onderwijskwaliteit van onze school. Hiervoor heeft een onafhankelijke onderzoeker, Nicole van Rens van BMC, in alle groepen bezoeken afgelegd, als ook de plannen van Waterland nader bekeken. In de vergadering zal zij haar onderzoeksverslag aan de MR toelichten. Deze vergadering is online via Zoom. Wilt u hierbij als toehoorder aanwezig zijn; meldt u zich dan aan via mr@obswaterland.nl

Op deze pagina vindt u de agenda’s en notulen van de diverse MR- vergaderingen.

Beslisboom en absentiemelding

Via Social Schools kunt u vanaf nu kiezen uit meerdere opties om uw kind absent te melden. Er is nu een wat uitgebreider menu beschikbaar hiervoor. Heeft u suggesties over vragen over Social Schools? Stel ze dan gerust. Dit kan direct via Social Schools gericht aan Maurice Schaepkens of via directie@obswaterland.nl

Twijfelt u of uw kind naar school kan bij verkoudheidsklachten? Gebruik dan deze beslisboom.