Geachte ouders, verzorgers,

We missen u als ouders in de school. Al ruim een jaar lang bent u niet meer dagelijks in de gelegenheid om bij begin of einde van de dag de school in te lopen. De maatregelen vanuit de overheid zorgen er nog voor dat ouders nog niet de school in mogen.

Voor ouders die hun kind voor het eerst naar school brengen is de mogelijkheid er al wel om mee naar de klas te lopen. Na de meivakantie onderzoeken we de mogelijkheid om u weer de gelegenheid te geven te kijken in de school. We begrijpen dat u zo een beter beeld krijgt van wat er speelt in de school.

Het was een aparte week voor onze bovenbouw. Helaas moesten de groepen 5/6, 7 en 8 in quarantaine. Met de meivakantie voor de deur is dat voor iedereen een onwenselijke situatie. Dank zij snel schakelen van onze teamleden hebben deze groepen grotendeels online les gekregen. Ook waren alle kinderen in een mum van tijd voorzien van online opdrachten en oefeningen.

Na de meivakantie is er een korte schoolweek. Op maandag 10 mei zien we alle kinderen graag terug in de school. Merkt u in de tweede week van de vakantie dat uw kind klachten ontwikkelt en is er onverhoopt een positieve testuitslag? Laat het ons dan weten via directie@obswaterland.nl . Dit adres wordt regelmatig bekeken.

Op woensdag 12 mei is de teamverjaardag. In alle groepen vieren we die dag met de kinderen een feestje. De kinderen krijgen morgen nog een uitnodiging mee. Het belooft een feestelijke dag te worden!

In oktober jl. heeft een groep ouders een zorg geuit bij het bestuur van onze stichting, De Haagse Scholen. De zorg kende een aantal onderdelen; waaronder ook  de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Naar aanleiding van deze zorg heeft onze Stichting een onderzoek laten uitvoeren in de school. In de MR vergadering van 8 april jl. heeft Nicole van Rens verslag gedaan over het onderzoek. U kunt hier lezen wat de uitkomsten van dit onderzoek waren: Factsheet schoolanalyse Waterland april 2021

Met de afronding en presentatie van het onderzoek is een intensieve periode voor het team afgerond. We weten dat de manier waarop we aan het werk zijn een effectieve en stevige organisatie als resultaat heeft. De komende maanden laten wij u zien hoe wij in de school werken aan de kwaliteit van het onderwijs. Na de meivakantie doen we dit bijvoorbeeld met een tweetal informatievideo’s. We laten ons Daltononderwijs aan u zien en daarnaast laten we aan u zien hoe onze organisatie is veranderd doordat we werken met Stichting Leerkracht.

Ieder schooljaar werken wij planmatig. We stellen doelen en ontwikkelpunten op, die we in een jaarplan vormgeven. De rijksoverheid stelt voor het nieuwe schooljaar extra middelen beschikbaar waarmee we het onderwijs voor onze leerlingen nog beter kunnen vormgeven. Dit kent u uit het nieuws als het Nationaal Programma Onderwijs. Na de meivakantie zullen wij u hierover uitgebreid informeren.

Ik wens u en uw gezin een prettige meivakantie toe, let goed op elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

mede namens het team,

Maurice Schaepkens

Directeur Daltonbasisschool Waterland