Geachte ouders, verzorgers,

Met deze nieuwsbrief brengen we u weer op de hoogte van de lopende zaken in onze school. Voor de meivakantie benoemden we het Nationaal Programma Onderwijs bij u. In de school zijn we het plan hiervoor aan het vormgeven, zodat we komend schooljaar met meer middelen het onderwijs aan de kinderen kunnen verzorgen. Dit plan leggen we uiteraard ook voor aan onze medezeggenschapsraad.

We sluiten aan bij de ontwikkelingen die we in school hebben ingezet. In het jaarverslag van 2020- 2021 zullen we daar uitgebreid op in gaan. Dit verslag publiceren we in juni. In deze weken maken we de keuze voor een nieuwe rekenmethode voor de groepen 3- 8. Daarbij zullen we in het nieuwe schooljaar met meer devices in de klas gaan werken. Elian de Zwart zal de invoering van de methode coördineren in de school, zij is hiervoor een dag per week ambulant. Zo kan zij onder andere lessen observeren en de doorgaande lijn in de school borgen.

Het NPO geeft ons de mogelijkheden om zowel schoolbreed, als ook individueel hulp te bieden aan de kinderen. Daar willen we u, de ouders, graag bij betrekken. Komende week ontvangt u van ons een form, waarin we u vragen stellen over uw kind. Deze vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op het onderwijs in de lockdown periodes.

Binnen De Haagse Scholen overleggen we over de plannen die we in het kader van het NPO opstellen. We bespreken in directie verband waarbij we elkaar kunnen ondersteunen en van elkaar kunnen leren. Zo neemt Waterland deel aan een Lerend Netwerk van Daltonscholen.

Aan het einde van het schooljaar zullen we de formatie weer aan u bekend maken, Ook hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang. Helaas nemen we afscheid van Natasja Cenin na dit schooljaar. Ze geeft het volgende aan:

Vanaf volgend schooljaar zal ik helaas niet meer werkzaam zijn op Waterland. Na acht jaar met veel liefde en plezier op Waterland te hebben gewerkt, is het nu tijd om te kijken wat het onderwijs verder te bieden heeft. Na de zomervakantie zal ik op de Emmaus in Leidschendam een nieuwe uitdaging aangaan bij de kleuters. Een moeilijk en dubbel besluit, want ik ga de school, mijn collega’s, de ouders en vooral de kinderen ontzettend missen! De komende weken gaan we nog extra van elkaar genieten en zorgen we dat we het jaar fijn met elkaar afsluiten. 

Het moge duidelijk zijn dat wij Natasja ook zullen gaan missen! We kunnen aangeven dat komend schooljaar Monique Rikaart bij ons komt werken, in de groepen 1-2. Monique heeft de afgelopen 18 jaar in Rotterdam gewerkt op een collega Daltonschool. Zij neemt haar ervaringen mee naar onze school, wat voor haar een stap dichter bij huis betekent. De komende weken is Monique al een aantal keren op Waterland aanwezig.

Voor de zomervakantie zal de 0-groep niet meer starten. In het nieuwe schooljaar zullen we weer een nieuwe start maken met deze samenwerking met Vlietkinderen. Twee ochtenden per week zullen de kinderen vanaf 3,5 jaar dan in de school aanwezig zijn onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van Vlietkinderen.

Deze week is het laatste project van start gegaan. De Kracht van Water staat tot 25 juni centraal in alle groepen. Het is mooi om te zien hoe dit begint te leven in de school! De groepen 1-2 en 3 bezoeken Avifauna en de groepen 7-8 maken een excursie naar de Maeslant kering. Tussen 9 en 11 juni gaat groep 8 naar Stayokay Soest voor een drie-daags kamp. We zijn blij dat we gezien alle maatregelen die er zijn, toch met de kinderen op een veilige manier op pad kunnen gaan!

Onze nieuwe gang meubels zijn gearriveerd en geïnstalleerd. De kinderen kunnen op de gang zowel individueel als samen opdrachten maken. Hieronder ziet u een aantal foto’s. De eerste reacties van de kinderen zijn al enthousiast. Op de gang werken is nu nog leuker met deze plekken!