Geachte ouders, verzorgers,

Het schooljaar 2020- 2021 gaat de laatste twee weken in. In deze nieuwsbrief geven we aan hoe de laatste dagen tot aan de zomervakantie uit zullen zien.

Maandag 5 juli zijn alle leerlingen vrij. We hebben deze dag een studiedag waarbij we het nieuwe schooljaar inhoudelijk vormgeven. Ook volgen alle teamleden die dag een BHV cursus.

Op dinsdag 6 juli zullen we met de kinderen (en met u) de formatie voor het nieuwe schooljaar delen. We zetten deze dagen de puntjes op de i, zodat we ook na de zomer weer alle groepen bemenst hebben.

Op vrijdag 9 juli communiceren we met u onze plannen voor het NPO. Hier hebben we al eerder aandacht aan besteed in het Waterland Journaal. Op deze dag krijgen de kinderen hun rapport en portfolio mee naar huis.

Op donderdag 8 en vrijdag 9 juli zijn de laatste percussie- en drumlessen in de groepen. Het is leuk om te zien met hoeveel enthousiasme en overgave alle kinderen hebben meegedaan in de afgelopen weken. Voor ons is het een aanleiding om zulke lessen te laten terugkomen na de zomer.

Het laatste Waterland Journaal voor de zomer ontvangt u op maandag 12 juli. Hierin blikken we vooruit naar het nieuwe schooljaar en ontvangt u bijvoorbeeld alle belangrijke data. Ook krijgt u dan het jaarverslag van dit schooljaar, waarin u kunt lezen welke ontwikkelingen centraal hebben gestaan. Zoals gebruikelijk stellen we ook voor 2021- 2022 een jaarplan op, waarin de nieuwe ontwikkelingen beschreven worden. Vanzelfsprekend nemen we alle documenten door met de medezeggenschapsraad.

Op maandag 12 en dinsdag 13 juli spelen de groepen 8 de eindmusical voor hun ouders. Overdag bezoeken alle groepen de musical op een van deze twee dagen.

Woensdag 14 juli springen de groepen 8 de school uit tussen 8.45 en 9.30 uur. Van 11.30 tot en met 12.30 uur schuiven alle leerlingen door naar hun nieuwe groep voor een wenuurtje. Dit doen zij dan met hun nieuwe leerkrachten.

Op donderdag 15 juli sluiten we het schooljaar spectaculair af met een sportieve workshop- dag. Deze wordt ons aangeboden door de ouderraad. Showcase Basketball zal voor alle groepen workshops verzorgen met thema’s als dans, basketball en freerunning. Het belooft een mooie dag te worden, waarmee we de kinderen energiek richting de vakantie laten gaan!

Bericht van de medezeggenschapsraad

Beste ouders, verzorgers,

Het onderwijs heeft, net als veel andere sectoren, dit jaar wederom voor grote uitdagingen gestaan. Dit was niet anders voor Waterland. Met grote toewijding hebben de docenten, samen met jullie, het mogelijk gemaakt dat onze leerlingen, binnen de mogelijkheden, toch voortgang konden maken en een zekere mate van continuïteit ervaarden. Namens de MR willen wij jullie, docenten en ouders, daar hartelijk voor bedanken. 

De nieuwe schooltijden zijn inmiddels alweer bijna een half jaar van kracht. Vanwege de schoolsluiting, hebben ouders en personeel deze verandering pas vanaf maart werkelijk kunnen ervaren. De indruk bestaat dat de meeste betrokkenen zich goed op deze verandering hebben kunnen aanpassen en dat zij het nieuwe rooster positief ervaren.

Zoals wellicht bij jullie bekend, heeft het ministerie van onderwijs fondsen (NPO) beschikbaar gesteld. Deze zijn bedoeld om in te zetten zodat eventueel ontstane achterstanden kunnen worden ingelopen. De directie heeft zowel in het team, als bij ouders geïnventariseerd waaraan de meeste behoefte is.

Na de zomer neemt de MR helaas afscheid van Christel Visser. Zij heeft in de afgelopen twee jaar met toewijding haar bijdrage geleverd vanuit de oudergeleding. Christel zal niet worden vervangen aangezien de oudergeleding tot op heden oververtegenwoordigd was. Wij bedanken Christel voor haar waardevolle bijdrage in de afgelopen twee jaar.

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en een gezonde start aan het nieuwe schooljaar.

Jasper Andeweg, namens de Medezeggenschapsraad.