Geachte ouders, verzorgers,

Met dit laatste Waterland Journaal blikken we vooruit naar het nieuwe schooljaar. Vorige week heb ik u al de plannen rondom het NPO kunnen laten zien. Hieronder neem ik voor zover nu bekend enkele ontwikkelingen met u door.

Kunst en cultuur

We hebben komend schooljaar tussen oktober en juni voor alle groepen een mooi aanbod van museumlessen, toneelbezoeken, dramalessen en creatieve vorming samengesteld.

Hiermee willen we de verwondering bij onze leerlingen aanwakkeren! Alle nu bekende lessen worden in de agenda van Social Schools geplaatst zodat u altijd kunt zien wanneer er een activiteit van de groep van uw kind(eren) is. De leerkrachten brengen u via de (twee-)wekelijkse update op de hoogte als er voor de activiteit iets nodig is.

Muzieklessen

Op maandag of dinsdag is er voor alle groepen wekelijks een muziekles. Het is mooi om hiermee het enthousiasme dat we de afgelopen weken hebben gezien ook na de zomer door te kunnen laten gaan.

Robotica en programmeren

Op vrijdagen zullen we in blokken van vier weken onze groepen laten kennismaken met robotica en programmeren. Theo Staats van MoveThec zal deze lessen aan de kinderen aanbieden.

Kindercoaching

Op maandagen zal Brenda van Rooijen kindercoaching verzorgen. Zoals we al aangaven zullen we hiervoor in de eerste twee weken van het schooljaar ouders en leerlingen voor benaderen.

Verrijkingsaanbod

Via Skills4Kids zullen we op donderdagen een plusaanbod geven aan leerlingen van de groepen 5-8, met uiteenlopende vakken van filosofie tot Spaans. In de eerste twee weken van het schooljaar zullen we hiervoor leerlingen en hun ouders benaderen.

Vakanties en vrije dagen

Op dit gedeelte van onze website ziet u een overzicht van de vakanties. Deze worden ook in de agenda van Social Schools gezet. De agenda van Social Schools kunt u synchroniseren met uw eigen Outlook- of Google agenda!

Groepsindeling

Via onderstaande link ziet u een overzicht van de nu bekende leerkrachten en ondersteuners. Wij zijn nog steeds gesprekken aan het voeren om de lege plekken die we hebben gevuld te krijgen. Voor de aanvang van het schooljaar zullen we u informeren over eventuele wijziging en invulling van onze groepsindeling.

210715 teamindeling 21-22

Fijne zomervakantie

We gaan de zomervakantie tegemoet. Ik hoop dat het voor u allen een prettige periode wordt, waarin u als gezin bij elkaar bent. Al naar gelang de maatregelen die in augustus worden aangekondigd, kunnen we u vanaf 30 augustus weer in de school ontvangen. We zien er naar uit het komende schooljaar weer voor de kinderen te zijn;

Nu eerst op naar de vakantie! Blijf gezond,

Hartelijke groet, mede namens het team,

Maurice Schaepkens

Directeur Daltonbasisschool Waterland