Project Kunst

Inmiddels werken alle groepen hard aan het nieuwe project. Er zijn al mooie workshops geweest in de groepen 1 tot en met 4 en binnenkort zijn er staan er museumbezoeken op het programma voor de bovenbouwgroepen. Wilt u weten hoe we werken aan het project, kijk dan vooral naar dit filmpje. Het is gemaakt door onze eigen groep 8 leerlingen en toont precies de kern van hoe wij projecten willen vormgeven op Waterland: vanuit onderzoeksvragen die de kinderen zelf formuleren. Hier zijn we met recht trots op! Klik hier voor de film!

Ondanks dat wij de jaarkalender zorgvuldig hebben bekeken en nagekeken, zien we dat voor de datum van het eindproject er toch een foutje is ingeslopen: de slottentoonstelling is op donderdag 14 februari van 17.00 – 19.00 uur.

Staking

In het nieuws kon u afgelopen week meekrijgen dat de Algemene Onderwijsbond (AOB) een landelijke staking aankondigde voor zowel basis- als voortgezet onderwijs. We hebben in het team nog geen besluit genomen over deelname aan deze staking. Hierover houden we u uiteraard op de hoogte.

De Algemene vereniging voor Schoolleiders (AVS) neemt geen deel aan de landelijke staking van de AOB. De AVS komt met een ander voorstel; namelijk het niet regelen van vervanging in een week in februari. Ik doe hier nadrukkelijk niet aan mee.  Op Waterland hebben we regelmatig invallers; wat uiteraard kan zorgen voor wisselingen in de groepsbezetting. Het lukt echter wel om zo goed als iedere dag een leerkracht (al dan niet in opleiding) voor de groep te hebben, zodat het onderwijs kan door gaan. Er is momenteel politieke aandacht voor de positie van leerkrachten; hierbij zijn echter de onderwijsondersteunende krachten en directeuren buiten beschouwing gelaten. Dat hier aandacht voor moet komen, is wat mij betreft evident. Het voert mij te ver om hier mijn team en niet in de laatste plaats ook de kinderen de dupe van te laten worden; door middel van een actie zoals die momenteel is voorgesteld.

Personeel

Per 10 januari is juf Eva Rhoznovsky gestart als leraarondersteuner op onze school. Op woensdag, donderdag en vrijdagen ondersteunt zij in alle groepen ons team door middel van bijvoorbeeld het geven van extra instructies.

Juf Silvia doet deze ondersteunende werkzaamheden op de maandag en dinsdagen, sinds 14 januari. Juf Chandra Jaggi is weer werkzaam in groep 1-2B op maandag, dinsdag en vrijdagen.

Vanaf 4 februari is meester Maurice afwezig op maandagen, vanwege ouderschapsverlof.

Vanaf 4 februari zal juf Natasja weer starten in groep 1-2C op de maandag, dinsdag en woensdagen. Juf Evelien zal dan op de donderdag en vrijdagen in de groep werken. Op de woensdag voert zij ondersteunende taken uit. Juf Marjo zal op 4 februari voor het laatst in de groep zijn.

Vanaf 4 februari zal juf Natasja weer starten in groep 1-2C op de maandag, dinsdag en woensdagen. Juf Evelien zal dan op de donderdag en vrijdagen in de groep werken. Op de woensdag voert zij ondersteunende taken uit. Juf Marjo zal op 4 februari voor het laatst in de groep zijn.

Tot slot is er nog heuglijk nieuws vanuit juf Samantha. Zij en haar man verwachten namelijk hun tweede kindje. Naar verwachting gaat juf Samantha eind mei met verlof. Uiteraard berichten we u spoedig over de wijze waarop de groep tot het einde van het schooljaar wordt vervangen.

0-groep

De pilot- fase van de 0-groep die wij in samenwerking met Vlietkinderen zijn gestart in oktober verloopt momenteel goed. De tijden voor de 0-groep zijn inmiddels verruimd naar 8.30-9.00 uur voor de inloop. De eindtijd op de dinsdag en donderdag is nu 11.30 uur. We zien dat juf Stephanie en juf Gayetrie de kinderen met veel plezier de beginselen van ons Daltononderwijs aanbieden. We kijken goed naar de ervaringen als de kinderen eenmaal de overstap naar een van de kleutergroepen hebben gemaakt in dit schooljaar.