Geachte ouders, verzorgers, 

Met deze brief informeren we u zo volledig mogelijk over heropening van onze school. In samenspraak met de medezeggenschapsraad gaan we als volgt te werk vanaf komende maandag. Dit doen we tot aan de voorjaarsvakantie. Op 18 februari communiceren we met u hoe de organisatie er uit ziet vanaf 1 maart.

We kijken er naar uit alle kinderen weer te zien op school. Onderstaande pakken we graag met u samen op. Met uw hulp en medewerking vertrouwen we erop dat we de organisatie van het onderwijs zo goed mogelijk kunnen vormgeven. Heeft u vragen? Stel ze gerust. Samen komen we altijd tot een goede oplossing!

De schooltijden blijven zoals we al eerder hebben gecommuniceerd:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
8.30 – 14.30 8.30 – 14.30 8.30 – 12.30 8.30 – 14.30 8.30 – 14.30

 

Vanaf 8.20 – 8.30 uur is de inloop. We hebben 4 ingangen, waar de kinderen naar binnen komen. Hierdoor werken we niet met gespreide begin- en eindtijden.

Groepen 1-2 Groepen 3-4 Groepen 5-6 Groepen 7-8
Verzamelen met de leerkracht op het Kleuterplein De kinderen gaan zelfstandig naar binnen via ingang Eendenplein 1 De kinderen gaan zelfstandig naar binnen bij de ingang aan de Partou zijde De kinderen gaan zelfstandig naar binnen via de ingang op Eendenplein 4

 

Brengt of haalt u uw kind? Voor de groepen 1 – 2 geldt dat u de kinderen net als eerder het geval was tot bij het hek brengt. Wilt u erop letten dat u 1,5 meter afstand houdt van andere ouders. Voor de groepen 3 en 4; u kunt uw kind brengen tot bij de paaltjes op het schoolplein. Voor groep 5 tot en met 8 willen we u vragen de kinderen zelfstandig naar school te laten komen; of te brengen tot aan het schoolplein.

De gymlessen gaan door; behalve op woensdag. Via de memo die de groepsleerkrachten vandaag versturen krijgt u de gymtijden door.

De groepen werken in de eigen klas, behalve de groepen 1-2 B, 1-2 C, 5, 7 en 7-8. Deze worden in twee helften verdeeld. Dit omdat onze teamleden vanuit hun privé situatie hebben aangegeven zich hierbij prettiger te voelen.

In de klas en ook daarbuiten houden alle teamleden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen. We ventileren regelmatig, door de ramen te openen. Wilt u hiermee rekening houden voor de kledingkeuze van uw kind.

In het gebouw hanteren we looproutes en vaste plekken waar de kinderen werken. Hierbij zorgen we ervoor de groepen niet gemengd worden. Bij het buiten spelen heeft iedere groep een eigen gedeelte van het speelplein. Ook hanteren we verschillende pauze tijden voor de groepen.

De hygiëne maatregelen blijven onverminderd van kracht. We zorgen voor voldoende momenten waarop de kinderen hun handen wassen. We gebruiken papieren handdoekjes.

Als uw kind klachten heeft?

We hanteren de beslisboom die in een herziene versie gepubliceerd zal worden op www.boink.info/beslisboom

Bij het versturen van deze brief is de geactualiseerde versie nog niet beschikbaar. Aangegeven is dat voor 8 februari een nieuwe beslisboom gepubliceerd wordt.

Wat gebeurt er als een kind in de klas besmet is geraakt met Corona?

Uit privacy overwegingen zullen wij niet communiceren om welk kind het gaat. Wij communiceren dan met u dat de klas dan uit voorzorg in quarantaine moet gedurende 5 dagen. Het advies is dat u na deze 5e dag uw kind laat testen. Wanneer u ervoor kiest dit niet te doen, dan blijft uw kind nogmaals 5 dagen thuis.

Wanneer uw kind thuis is; zullen we afhankelijk van de situatie bekijken of thuisonderwijs mogelijk is. Natuurlijk kunnen er opdrachten online gemaakt worden en kunnen soms boeken worden opgehaald. Dit is in alle gevallen maatwerk. We baseren ons altijd op de stappen die beschreven staan in het protocol heropening PO.

Hoe gaan we om met het dragen mondkapjes?

Onze teamleden dragen geen mondkapjes in de klas. Dit geldt ook voor de leerlingen van groep 7 en 8. Indien gewenst kunnen de kinderen (uit groep 7 en 8) en teamleden die dit wensen een mondkapje dragen als ze lopen op de gangen.

Als uw kind jarig is

De kinderen mogen in de klas trakteren, met een voorverpakte traktatie.

De voortgang van uw kind

Alle kinderen mogen naar school. Het is fijn om de kinderen weer les te kunnen geven in de klas. We besteden de komende twee weken ruim aandacht aan hoe het is om weer in de groep te werken en elkaar weer te zien op school.

Op 5 maart krijgt u een rapport van uw kind. Dit baseren we op de inzichten en informatie die we hebben opgedaan in de afgelopen maanden. In de week van 8 – 12 maart plannen we met u een (online) oudergesprek in.

Aan de hand van de lessen van de komende tijd en ook enkele toetsen die we na de voorjaarsvakantie afnemen, brengen we in beeld of uw kind extra hulp nodig heeft in de periode die gaat komen.

Heeft u na het lezen van deze informatie vragen? Schroom niet deze te stellen. Dit kan via social schools, maar ook via directie@obswaterland.nl

Met vriendelijke groet,

Maurice Schaepkens