Geachte ouders, verzorgers,

Afgelopen woensdag heeft u een informatiebrief ontvangen, deze vindt u hier terug.

Hieronder treft u veelgestelde vragen (en antwoorden aan). Staat uw vraag hier nog niet tussen; stel deze dan via directie@obswaterland.nl

Gaan de kinderen naar huis gedurende de schooldag?

Bij een continurooster is dat niet het geval. De kinderen zijn voortdurend op school tussen 8.30 en 14.00 uur (en op woensdagen tot 13.00 uur).

Lunchen de kinderen op woensdag op school?

Ja. Ook op de woensdag vragen we u de kinderen voor twee momenten iets te eten mee te geven.

Wie is er bij de kinderen tijdens het tweede buitenspeel-moment op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag?

Pedagogisch medewerkers van Vlietkinderen verzorgen het toezicht tijdens het buitenspelen. De leerkrachten hebben dan een moment voor zichzelf.

Wanneer hebben de kinderen gym?

Via de het wekelijkse MSI bericht vanuit de groepsleerkracht wordt dit met u gecommuniceerd. Er zal nog steeds licht intensief gegymd worden. De kinderen douchen niet na afloop.

Hoe werkt de naschoolse opvang?

Medewerkers van zowel Partou als Vlietkinderen halen uw kind op zoals gewoonlijk om 14.00 uur. Tot aan de zomervakantie zijn hier voor u geen extra kosten mee gemoeid. In de peiling over het continurooster zullen we nader ingaan op wijzigingen hierover als de schooltijden definitief zouden veranderen.

Kan ik naar school komen voor een gesprek?

We bekijken per gesprek of het noodzakelijk is om dit in school te voeren of via videobellen. In school hanteren we uiteraard de RIVM richtlijnen voor het voeren van gesprekken.

We registreren vanaf 8 juni alle personen die onze school bezoeken. Wilt u bij een bezoek aan school dan ook altijd eerst melden bij de administratie op Eendenplein 1. Hier is dan altijd een van onze medewerkers aanwezig.

Is er voldoende ventilatie in de lokalen?

In alle lokalen als ook in de gym- en speelzalen is er de gelegenheid de ramen te openen om zo frisse lucht te verkrijgen. In alle leslokalen zijn er ook ventilatie- units aanwezig. Deze zorgen voor aan- en afvoer van frisse lucht.

Wat zijn de belangrijke data tot aan de zomervakantie?

Op 7 juli zijn alle leerlingen vrij, er is dan een studiedag van het team. De eerder gecommuniceerde data van 12 juni en 29 juni (kleutervrije dag) gaan niet door.