Geachte ouders, verzorgers,

Gisteren heeft u een informatiebrief ontvangen. Deze brief kunt u hier nogmaals lezen.

Hieronder treft u Veelgestelde vragen (en antwoorden aan). Staat uw vraag hier nog niet tussen; stel deze dan via directie@obswaterland.nl

Waarom is de opening van de school op 13 mei

Na de boodschap van het kabinet de scholen weer te openen is een proces daarnaar toe in gang gezet. In de brief van De Haagse Scholen geven we aan dat de voorbereidingen niet ten koste gaan van de vakantie die teamleden hebben van 27 april tot en met 8 mei.

De voorbereidingen die getroffen worden gaan over inrichting van de lokalen enerzijds en heroverzien van de onderwijsinhoud van mei tot aan het einde van het schooljaar. Hier is met het oog op zorgvuldigheid tijd voor nodig. De afgelopen weken stonden in het teken van onderwijsinhoud voor thuis; vanaf 13 mei zijn we er voor de kinderen zowel fysiek als ook voor vragen online.

Hoe zit het met de keuze voor de schooltijden

De kinderen gaan in de gestelde schooltijden niet tussendoor naar huis. Dit is een vorm van continurooster, waarin we oog hebben voor pauze, buitenspelen en ook lunch, hetgeen met de eigen leerkracht gebeurt. Op deze wijze komen we aan de helft van de onderwijstijd zoals de vraag is.

Er is geen TSO vanaf 13 mei. Eventuele contracten hiervoor vinden geen doorgang. Hierover zal u bericht krijgen vanuit Vlietkinderen.

We hebben gekozen voor afwijkende tijden van onze buurschool zodat we zo min mogelijk ouders tegelijk op het schoolplein hebben.

Hoe komt de verdeling van de groepen in A en B tot stand?

Als we alle groepen door midden delen en zo de A en B dagen hanteren, zullen er veel gezinnen te maken krijgen met alle dagen haal- en breng momenten. Dit vermijden we door nauwgezet te bekijken wie op welke dag komt. Dit proces vindt op het moment van schrijven van deze informatie plaats, waardoor we u begin komende week hierover kunnen informeren.

Hoe werkt de voor- en naschoolse opvang?

Vlietkinderen en Partou volgen de schooltijden en dagen. Als u een contract heeft voor andere dagen dan de ‘nieuwe’ schooldagen voor uw kind, dan is dat geen probleem. Door hierover te mailen met de mailadressen zoals aangegeven in de brief, zullen Vlietkinderen of Partou nieuwe indelingen maken voor de voorschoolse en naschoolse opvang.

Gaat de noodopvang door?

Als u werkzaam bent in een van de vitale beroepen, dan kunt u uw kind op alle dagen naar school laten komen dat dit nodig is. Dit geldt ook voor de voorschoolse en naschoolse opvang.

Hoe werkt het thuisonderwijs?

Op de dagen dat uw kind thuis is, kan er schoolwerk gemaakt worden. Dit is te vinden in de Office TEAMS omgeving die u de afgelopen weken ook heeft gebruikt met uw kind. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de leerkracht tussen 15 en 16 uur bereikbaar in de chat voor eventuele vragen over het te maken schoolwerk.  Het spreekt voor zich dat instructies gegeven worden op de schooldagen.

Hoe lang duren de huidige maatregelen?

We baseren ons hierbij op de officiële berichtgeving vanuit de overheid en de aanwijzingen die wij krijgen vanuit De Haagse Scholen. Voor onze school specifiek maken wij afwegingen in overleg met de medezeggenschapsraad. De volgende persconferentie met informatie voor het onderwijs staat nu aangekondigd in de week van 18 mei.

Wat is de rol van de medezeggenschapsraad?

De besluitvorming die u leest in de informatiebrief is tot stand gekomen in overleg met de medezeggenschapsraad. In dit proces realiseren we ons dat veel belangen gediend moeten worden, maar dat nooit alle partijen tot in alle facetten bediend kunnen worden. Zowel het team van OBS Waterland als de leden van de MR zijn zich hiervan bewust.