Nieuws over ons Daltononderwijs

Uitnodiging
Ieder jaar wordt rondom de verjaardag van de grondlegster van ons Daltononderwijs, Helen Parkhurst, een Nationale Daltondag georganiseerd. Dit jaar is de nationale Daltondag op woensdag 16 maart.Op deze dag besteden we met de leerlingen en leerkrachten extra aandacht aan ons Daltononderwijs. Natuurlijk willen wij jullie als ouders ook laten zien hoe mooi ons Daltononderwijs is!

Het is niet mogelijk om alle ouders op één dag tegelijk in de school te ontvangen, daarom nodigen we je de komende week uit tussen 8:30 en 9:00 uur bij ons op school in de groep van je kind(eren) Wil je via Social schools aangeven op welke dag je in de groep(en) komt kijken? We gebruiken hiervoor het systeem van de oudergesprekken. Hierbij kun je je inschrijven voor 5 minuten op de betreffende dag. Natuurlijk ben je die dag welkom van 8:30-9:00 uur. Op die manier hebben we iedere dag maximaal 6 ouders in de groep. 

We kijken ernaar uit om jullie weer te ontvangen in de groepen!

Met vriendelijke groet, 

Mede namens het team, 

Wendelien Romijn (Dalton coördinator)

Stichting Leerkracht

We vertellen u graag over onze werkwijze met Stichting Leerkracht. Op deze manier werken wij met ons team en de leerlingen aan onze doelen.

We werken dit jaar aan 5 thema’s. We hebben net thema 3 afgerond en extra aandacht besteed aan rekenen. In alle groepen is er meer duidelijk geworden hoe onze nieuwe rekenmethode werkt en bij groep 1 en 2 wat de voorwaarden zijn voor het rekenonderwijs in groep 3.

Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met thema 4. We gaan hier een lijn voor het eigen werk ontwikkelen. Eigen werk zorgt bij de leerlingen voor meer eigenaarschap voor hun eigen leerproces. We ontwikkelen een formulier en doorgaande lijn. Veel leerlingen zijn al enthousiast begonnen aan hun plan voor eigen werk!

In elke groep hangt een ‘bord in de klas’. Op dit bord checken we in. (hoe voel je je), we delen successen (wat ging er zo goed?), we kiezen de groepsdoelen en bedenken hier acties bij. Veel leerlingen vanaf groep 5 kunnen al zelf een bordsessie leiden.

Deze bordsessies houden wij ook met onze teamleden.

Van de leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten Amaranthe, Bisma, Nora, Anoek, Liva, Hanan, Tommen en Sietske. Binnenkort verwelkomen we twee nieuwe leden vanuit groep 5.

De afgelopen maanden zijn we bezig geweest met de verkiezingen voor te bereiden voor de groepen 5. Iedereen uit groep 5 heeft een presentatie gezien van de leerlingen van de leerlingenraad en kan zich verkiesbaar stellen. Vanwege Corona hebben we de verkiezingen moeten uitstellen, maar binnenkort kunnen we de verkiezingen houden.

Volgende week kunt u ons ontmoeten. Wij staan dan bij de deur vanwege de nationale Daltondag. U herkent ons aan ons leerlingenraad t-shirt!

Vraag van de MR

We zijn op zoek naar twee ouders die plaats willen nemen in de medezeggenschapsraad. Meer informatie hierover krijgt u begin volgende week in een bericht via Social Schools.

Nieuws uit het team

Project

We zijn maandag gestart met het project Ruimte. Op facebook en onze Instagram pagina kunt u al foto’s bewonderen.

Helaas hebben wij net doorgekregen dat het uitje naar Space expo geen doorgang kan vinden op de genoemde data. Er wordt gewerkt om tijdens het project een vervangend uitje te organiseren.

 

In de groepen wordt hard gewerkt aan het project. Het is erg mooi om te zien dat groep 1 t/m 8 bezig is aan hetzelfde onderwerp op zijn/haar eigen niveau.

 

Samenwerken

Wat fijn is dat we nu weer groepsdoorbroken en samen kunnen werken op de gangen!

Een fijn weekend gewenst!
Mede namens het team,
Maurice Schaepkens en Wendy Sark