We kijken terug op mooie rapportgesprekken deze week. De kunsttentoonstelling liet zien hoe mooi ontwikkeling kan zijn. We zijn er trots op in alle groepen zoveel moois te hebben gezien. In dit Waterland Journaal weer volop nieuws. Na de voorjaarsvakantie gaan we natuurlijk door!

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Maurice Schaepkens,

Directeur Daltonbasisschool Waterland

Team

In groep 5B zal juf Samantha vanaf 4 maart van maandag tot en met donderdag gaan werken. Op de vrijdagen zal juf Eva gaan werken. Juf Stephanie zal zich meer gaan richten op de ondersteunende taken die zij al uitvoerde in de school.

Juf Claire hervat vanaf 5 maart weer haar taken op de dinsdagen. We bedanken juf Wendy voor het waarnemen in de afgelopen periode.

Kennismakingsochtend

Op 6 maart as. is onze tweede kennismakingsochtend. Nieuw dit jaar is dat we deze koppelen aan een peuter- kleuter voorstelling. We nodigen daarbij actief ouders met kinderen in de leeftijd van 2 – 4 jaar uit. Zij kunnen zo op een laagdrempelige manier kennismaken met onze school.

Haal een poster op bij de directie als u deze met ons mee wil delen!

Naschoolse activiteiten

Er zijn deze week geen naschoolse activiteiten, in verband met de afwezigheid van meester Ruben.

Nieuws uit de medezeggenschapsraad

Na drie bewogen jaren neem ik, Trisha, dit schooljaar afscheid van de MR. Bij mijn aanmelding heb ik bewust de keuze gemaakt om zitting te nemen in de MR. Ik wilde meer betekenen voor onze school. Als ouder van destijds drie kinderen op Waterland vond ik het belangrijk om ook mijn mening te laten horen bij veranderingen in bijvoorbeeld de digitalisering, het schoolplan en overige onderwijs gerelateerde zaken. Ik wilde graag mijn steentje bijdragen om onze school naar the next level te tillen. We varen de juiste koers, maar het onderwijs moet mee bewegen met de maatschappij en moet het voortdurend openstaan voor innovaties.

Op dit moment zijn er 6 MR leden waarvan er 3 leden tot de oudergeleding behoren. Er zullen twee vacante plekken in de oudergeleding komen. Met het werven van nieuwe MR-leden voor de oudergeleding dragen we ervaring over en waait er weer een frisse wind door de MR. In dit Waterlandjournaal leest u verder hoe u kunt reageren. Reageer dus snel!

In vergadering van 7 februari 2019 heeft Maurice onder andere de personele ontwikkelingen toegelicht. Met leerkrachten die afwezig zijn door ziekte, zwangerschap etc. blijft het een dagtaak om goede leerkrachten te vinden. Daarnaast wordt er ook een toename gezien van het aantal kinderen van expats die voor onze school kiezen. Deze kinderen hebben in eerste instantie extra hulp nodig bij onder andere de Nederlandse taal. De verwachting is dat deze groep leerlingen zeker de komende jaren blijft groeien. Waterland zal dus hierop moeten anticiperen.

Inmiddels hangen onze foto’s al een tijdje bij de ingang van onze school. Nu kunt u de gezichten aan onze namen koppelen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties spreek ons aan. Mocht u liever een e-mail willen sturen kan dat naar mr@obswaterland.nl.

Tot slot wil ik in het kader van de ledenwerving afsluiten met een inspirerende quote van Obama, Change will not come if we wait for some other person, or if we wait for some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.

Namens de MR,

Trisha Abhelakh

(Venkatesh, groep 6a & Vedhika, groep 3b)

Informatie over schoolreisjes

Alle informatie over de schoolreisjes/ excursies ontvangt u in een apart MSI bericht.