Met deze nieuwsbrief informeren we u weer over de periode die gaat komen.

Dalton kijkdag

Op woensdag 20 maart bent u, de ouders, van harte uitgenodigd om een les bij te wonen in de groep van uw kind. Op woensdag 13 maart ontvangt u via MSI een intekenlijst hiervoor, zodat u op een van twee momenten een les kunt bijwonen.

Schoolplanavond

Dinsdag 26 maart as. bent u uitgenodigd om de tweede schoolplanavond bij te wonen op Waterland. Volgend op de avond van 2 oktober jl. zullen we die avond de schoolplan onderwerpen voor de komende 4 jaren met elkaar doornemen. Het gaat dan om een concept, waarvoor de input van deze avond wordt gebruikt om in het team de plannen verder concreet te maken. De avond begint om 19.30 uur en duurt ca. 90 minuten. Wilt u aanwezig zijn bij deze avond, stuur dan een mailtje naar directie@obswaterland.nl . Graag tot dan!

Ziekmeldingen via telefoon

Inmiddels is het weer mogelijk om ziekmeldingen in te spreken op de voicemail van de school. Onze nieuwe telefoons zijn daarmee weer volledig in werking!

Fietsexamen

Op 24 mei zullen onze groepen 7 het fietsexamen afleggen in Leidschenveen. Via MSI zullen de groepsleerkrachten u op de hoogte stellen van de precieze tijden.