Geachte ouders, verzorgers,

Eerder dan aangekondigd hierbij een nieuwe editie van het Waterland Journaal, met het oog op de naderende feestweek…

De jaarkalender van onze school zal einde van deze week worden meegegeven aan alle oudste leerlingen.

Sportdag

Op woensdag 19 september starten we sportief en feestelijk op het sportveld van SC Leidschenveen om 8.30 uur. U brengt en haalt uw kind deze dan ook niet naar school, maar naar het sportpark. Rond 12.15 uur eindigen alle spellen op deze dag. U bent van harte welkom om te komen kijken. We hebben dit keer voor alle spellen begeleiding van studenten via ROC Mondriaan.

Mocht het zo zijn dat de weersomstandigheden er niet naar zijn de sportdag door te laten gaan, dan communiceren we de dag ervoor via MSI vanaf 20.00 uur.

Open podium

Op donderdag 20 september vieren met ons feest met de kinderen. Zij treden voor elkaar op. Alle A groepen en alle B groepen hebben dan een uur waarin ze kijken en genieten van leuke optredens. Dit doen wij in de middag.

Waterland Feest

Op vrijdag 21 september sluiten we de feestweek af met het Waterland Feest. Met diverse leuke activiteiten als een Photobooth, springkussen, spellen een natje en een droogje hopen we op een mooie opkomst. We kunnen dit feest echter niet organiseren zonder uw hulp. Ik verzoek u met klem u beschikbaarheid aan te geven; via deze link: Ik help mee bij het Waterland Feest! 

Samen maken we er zo een mooi feest van!

Schoolfotograaf

Vooraankondiging: Op 28 september is het weer tijd voor de schoolfotograaf. Houdt u deze pagina in de gaten voor alle informatie over deze dag.

Ouderinformatieavond

Op 2 oktober bent u van harte uitgenodigd om mee te praten op school over de ontwikkelingen in ons Daltononderwijs voor de komende 4 jaren. We schrijven dit schooljaar ons nieuwe schoolplan 2019 – 2023 . U krijgt nog een aparte uitnodiging voor deze avond, houdt u deze alvast vrij!

Met vriendelijke groet,

Mede namens het team,

Maurice Schaepkens

Directeur Daltonbasisschool Waterland