Geachte ouders, verzorgers,

De Herfstvakantie staat voor de deur. Daarmee zijn de eerste weken van het nieuwe schooljaar voorbij en kijken we terug op een mooie Waterlandperiode. We zijn hard aan het werk met elkaar en dat is mooi om te zien!

Nieuws uit het team

Per 1 november as. zal juf Wendelien een dag minder bij ons werkzaam zijn. Uiteraard blijft zij aan onze school verbonden als ICT coördinator op de dinsdag en woensdag.

Afgelopen week bereikte ons het nieuws dat juf Marion in blijde verwachting is… en nog wel van een tweeling! Mooi nieuws voor haar en haar man en twee zoons. Het duurt nog even voordat de kinderen zich aandienen, dat zal medio april zijn.

In groep 7A hebben wij afgelopen week juf Luca van Geest (ma, di, vr) en juf Karen Gunst (wo, do) verwelkomd. Zij zullen de groep draaien. Op vrijdag 19 oktober maken zij nog een eigen groepsfoto!

Thema Gezondheid

In alle groepen zijn er net voor en net na de vakantie gastlessen in het thema Gezondheid. Het is mooi om te zien dat veel ouders van onze school deze lessen geven. Een mooie vorm van ouderbetrokkenheid. Dank u wel hier voor!

Bericht vanuit de Ouderraad

U ontvangt naast de mail van deze nieuwsbrief nog een apart bericht van de ouderraad. Uw actie is gewenst voor de ouderbijdrage en daarnaast het sint- en kerstfeest. Wij hopen dan ook van harte dat u hier gehoor aan wilt geven! U kunt dit bericht ook hier downloaden: 181018 OR bericht

Schoolplan avond

Begin oktober was de eerste schoolplan avond voor ouders van onze school. Met een groep van ruim 30 ouders is gepraat over de ideeën voor de toekomst van Waterland. Wij gebruiken de informatie voor het opstellen van ons nieuwe schoolplan 2019 – 2023. In de medezeggenschapsraad wordt dit plan regelmatig geagendeerd. Medio mei 2019 kunnen we het nieuwe schoolplan presenteren aan u.