Geachte ouders, verzorgers,

De afsluiting van het project Gezondheid is vanmiddag met een fotospeurtocht. Samen met een maatje uit een andere klas liepen alle leerlingen door onze twee gebouwen op zoek naar foto’s van de diverse projecten en werkstukken die door de school hingen. Juf Mirjam en meester Maurice keken vervolgens de ingevulde bladen na. Alle kinderen hebben als beloning een gezonde recepttip meegekregen. We hopen dat iedereen lekker zal eten komend weekend!

Een mooie manier om dit project zo met elkaar af te sluiten!

Nieuws uit het team

In groep 1-2 B is juf Chandra voorlopig niet werkzaam. Zij hervat per maandag 12 november wel re-integratie werkzaamheden. Op dinsdag en donderdagen wordt de groep gedraaid door Tarawati Ramcharan. Op maandag, woensdag en vrijdagen wordt de groep gedraaid door juf Sylvia. U ontvangt nog een apart MSI bericht ten aanzien van de voortgangsgesprekken.

Voortgangsgesprekken

Vanaf 15 november as. kunt u in MSI aangeven op welk tijdstip u het voortgangsgesprek met de leerkracht van uw kind wilt voeren. Wij hebben hiervoor de data opengesteld in de week van 20 november.

Feestdagen voor de deur

November en december zijn traditioneel drukke maanden gezien de feesten die gevierd worden. U heeft namens de Ouderraad een apart bericht gehad via MSI, waarin uw hulp gevraagd wordt bij een aantal activiteiten. Helpt u mee!?

Groep 1 tot en met 4 in school

Graag uw aandacht voor het volgende. Regelmatig zien wij dat er ouders in de groep zijn na 8.30 uur. Wilt u voor de rust in de school en de groep er op letten dat u vanaf 8.30 uur uit de groep gaat?

Voor de groepen 1-2 kunt u uw kind iedere ochtend vanaf 8.20 en in de middag vanaf 13.10 uur in de klas brengen. Voor de groepen 3 en 4 willen wij u hetzelfde vragen, met uitzondering van de middag. Het is dan niet bedoeling dat u de school mee ingaat. Natuurlijk bent u welkom om een korte boodschap door te geven aan de leerkracht van uw kind, of een afspraak te maken.

Vriendelijk dank voor uw medewerking!