Geachte ouders, verzorgers,

Onze school is inmiddels weer volop in Sinterklaassferen gehuld. Dank aan alle ouders die op 16 november (en ook daarna) hebben meegeholpen om samen met de OR-leden de nodige voorbereidingen te treffen voor dit mooie feest!

Nieuws uit het team

Op vrijdag 30 november brengt meester Maurice een bezoek in de groepen 3 t/m 8 samen met zijn zonen Lucas en Ruben en hun moeder Astrid. Op 3 december worden de groepen 1-2 nog bezocht in de ochtend.

In groep 4a zal juf Marion tot aan  de kerst vervangen worden door meester Paul Vieveen.

Juf Chandra zal vanaf deze week weer werkzaamheden in de school hervatten. In eerste instantie doet zij dit met kleine groepjes leerlingen. In groep 1-2B blijft juf Silvia samen met juf Tarawati de groep draaien tot aan de kerst.

We informeren alle ouders tijdig over de wijze waarop de groepen worden gedraaid vanaf januari.

Engels op Waterland

Van groep 1 t/m 8 wordt er Engelse les gegeven op onze school. Voor de groepen 1 t/m 4 gebruiken we hiervoor de methode I-Pockets. In de groepen 5 t/m 8 werken we vanaf dit schooljaar met Groove me. De kinderen zijn hierover erg enthousiast. In de lessen staat een popliedje centraal. Rondom dat lied wordt aandacht besteed aan de woordenschat, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en grammatica. De instructies worden zoveel mogelijk in het Engels gegeven. Via MOO kunnen de kinderen online oefenen met de leerstof. Na 8 lessen volgt een toets. De toetsen in groep 5&6 worden (nog) niet met een cijfer beoordeeld. De leerkracht kan wel bekijken in hoeverre de leerlingen de leerstof beheersen. In groep 7&8 worden de toetsen wel beoordeeld. De leerlingen krijgen hiervoor vanaf december ook woordjes en zinnen mee naar huis om te oefenen. Dit ter voorbereiding op het leren op de middelbare school.
In de groepen 1 t/m 4 zullen het komende half jaar ook proeflessen gaan plaatsvinden met Groove me. We gaan dan met elkaar bekijken of we voor die groepen ook deze methode zullen aanschaffen.

Gevonden en vergeten voorwerpen

In de ontvangsthal van Eendenplein 1 staan twee bakken met vergeten en gevonden voorwerpen. Deze bakken puilen momenteel uit. We verzoeken u vriendelijk uiterlijk 20 december deze bakken te hebben bekeken als u kleding of tassen van uw kind(eren) mist.

Na deze datum doneren wij de inhoud van deze bakken aan een goed doel.

Jarig op school

Heeft u thuis klein speelgoed, boekjes, spelletjes, sleutelhangers of iets dergelijks waar uw kind niets meer mee doet? Wilt u deze dan afgeven bij meester Maurice. Kinderen die tijdens hun verjaardag rond gaan met de kaart, mogen een kleinigheid uitzoeken op kantoor bij de directie. Alvast bedankt!

Kerstborrel voor ouders

Op 20 december is het kerstdiner voor de kinderen. Noteert u die datum ook alvast voor u zelf? Als de kinderen in de groep zijn bent u van harte uitgenodigd in de speelzaal voor een samenzijn met de ouders. Een aparte uitnodiging volgt nog!