In deze korte promo leggen we uit hoe we het Daltononderwijs op onze school vormgeven!