Oorsprong

De daltonwerkwijze is gebaseerd op ideeën van de Amerikaanse Helen Parkhurst. Helen Parkhurst begon als leerkracht in 1904. Zij kreeg te maken met een school met veertig leerlingen verdeeld over acht leerjaren. Op een  klassikale manier lesgeven was onmogelijk.

Helen Parkhurst koos voor een aanpak van een minimum aan lesgeven en een maximum aan zelfstudie. Zij overlegde met de leerlingen over wat hun eigen verantwoordelijkheid zou kunnen zijn en wat die van de leerkracht. De leerlingen beloofden dat zij aan hun taak zouden werken en die op tijd af zouden hebben.

Later werden deze ideeën aangepast en toegepast in de State Highschool in Dalton om de efficiency van het onderwijs te verhogen. Naar deze plaats is het daltononderwijs vernoemd.

 

Daltonprincipes

Helen Parkhurst kwam tot de volgende drie daltonkernwaarden:

1.       Vrijheid en verantwoordelijkheid
2.       Zelfstandigheid
3.       Samenwerken

Door de Nederlandse Dalton Vereniging  (NDV) hier twee kernwaarden aan toegevoegd.

4.       Effectiviteit en doelmatigheid
5.       Reflectie

Deze 5 kernwaarden van het daltononderwijs hebben als doel het leer- en leefklimaat op elkaar af te stemmen. Al vanaf de dag dat een vierjarige  naar school komt, wordt hij/zij geconfronteerd met deze waarden. Al snel blijkt dat ook jonge leerlingen begrijpen wat er van hen verwacht wordt.

Een school die volgens de daltonprincipes werkt, schept ruimte en geeft leerlingen de gelegenheid zelfstandig of samen te werken aan een taak.

Het onderwijs op onze school werkt stimulerend en past zich door middel van de daltonprincipes aan de leefomgeving van het kind aan.

 

Meer informatie

Bent u benieuwd hoe wij op Daltonbasisschool Waterland de Dalton principes in de praktijk toepassen? Lees dan gauw verder op de pagina’s Dalton in de praktijk of kom langs voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.

Voor meer informatie over Dalton in zijn algemeen, kunt u verder lezen op de website www.dalton.nl.