Wat doet de OR?

De Ouderraad ondersteunt het onderwijsteam bij het organiseren van diverse activiteiten tijdens het schooljaar. Daarnaast beheert de penningmeester van de OR het binnengekomen geld  van de ouderbijdrage, waarmee deze activiteiten worden bekostigd. De eindafrekening van het voorgaande jaar en de begroting voor het komende jaar worden opgesteld door de penningmeester en zijn op te vragen via de mail: OR@obswaterland.nl.

Gedurende het schooljaar zijn er een aantal grotere activiteiten zoals het vieren van Sinterklaas, Kerst, Pasen en het Waterlandfeest aan het eind van het schooljaar.  Het organiseren van deze activiteiten doet het onderwijsteam samen met de OR. Hiervoor worden werkgroepen opgericht, bestaande uit een aantal leerkrachten en leden van de OR. Tijdens werkgroepvergaderingen worden de plannen gemaakt voor de betreffende activiteit, waarna de OR inkopen gaat doen, voor versiering zorgt, voorbereidingen treft, zoals Sint uitnodigen en bijvoorbeeld kerstgroen kopen. Ook tijdens de viering van de feesten is de OR aanwezig.

Naast de vier grote activiteiten zijn er gedurende het schooljaar nog kleinere activiteiten, waarbij de OR een helpende hand toesteekt, zoals de Kinderboekenweek,  Ouderavond, Nationaal Schoolontbijt, Avond4daagse, Open dagen, enzovoort. Ook voor deze activiteiten zijn er werkgroepen opgericht van leerkrachten en OR-leden. Voor een volledig overzicht van de activiteiten op school, waarbij de OR ondersteunt, kunt u kijken bij de maandelijkse notulen, waarin de activiteitenlijst is verwerkt.

Vergaderingen en notulen OR.

Maandelijks heeft de OR een vergadering over alle lopende zaken. Dit schooljaar staan de volgende vergaderingen op de agenda:
– donderdag 21 september 2017
– dinsdag 24 oktober 2017
– maandag 17 november 2017
– donderdag 11 januari 2018
– maandag 5 februari 2018
– dinsdag 20 maart 2018
– donderdag 19 april 2018
– donderdag 17 mei 2018
– maandag 11 juni 2018

Natuurlijk bent u van harte welkom als u een keer een vergadering wilt bijwonen. Aanmelden hiervoor kan via de mail:  OR@obswaterland.nl.

Contact met de OR.

Wilt u ons iets vragen, heeft u een goed idee, laat het ons dan weten. U zult ons regelmatig in school tegenkomen, maar u kunt ook gebruik maken van onze mail: OR@obswaterland.nl.

Samenstelling OR.

Voorzitter:  Laura Hania (ouder)
Penningmeester: Antoinette de Graaf-Driesen (ouder)
Secretaris: Mirjem Azouagh(ouder)

Leden:
Lucien de Gouw (ouder)
Narda Hueting(leerkracht)