Wat doet de Ouderraad (OR)?

De Ouderraad ondersteunt het onderwijsteam bij het organiseren van diverse activiteiten tijdens het schooljaar. Daarnaast beheert de penningmeester van de OR het binnengekomen geld van de ouderbijdrage, waarmee deze activiteiten worden bekostigd. De eindafrekening van het voorgaande jaar en de begroting voor het komende jaar worden opgesteld door de penningmeester en zijn op te vragen via de mail: OR@obswaterland.nl.

 

Gedurende het schooljaar zijn er een aantal grotere en kleinere activiteiten waarbij de Ouderraad het onderwijsteam helpt met het organiseren. Hiervoor worden werkgroepen opgericht, bestaande uit een aantal leerkrachten en leden van de OR. Tijdens werkgroep vergaderingen worden de plannen gemaakt voor de betreffende activiteit. De OR zorgt dan o.a. voor de inkopen, versieringen, hulpouders. Tijdens de activiteiten is de OR ook aanwezig. Een aantal voorbeelden van activiteiten die geregeld worden door de Ouderraad:

 • Sinterklaas: versieringen, cadeau’s, Sint uitnodigen en ontvangst;
 • Kerst: versieringen, kerstborrel ouders, inzamelingsactie voor de voedselbank;
 • Pasen: versieringen, Paasontbijt;
 • Waterlandfeest: materialen, eten en drinken;
 • Nationaal schoolontbijt: ophalen ontbijt spullen;
 • Avond4daagse: inschrijvingen, uitreiken pakjes drinken;
 • En andere activiteiten zoals Kinderboekenweek, Ouderavond, Open dagen, enzovoort.

Actief zijn bij de Ouderraad is een leuke manier om andere ouders en het schoolteam beter te leren kennen!

Vergaderingen en notulen OR

Maandelijks heeft de OR een vergadering over alle lopende zaken. Dit schooljaar staan de volgende vergaderingen op de agenda:

– donderdag 21 september 2017

– dinsdag 24 oktober 2017

– maandag 17 november 2017

– donderdag 11 januari 2018

– maandag 5 februari 2018

– dinsdag 20 maart 2018

– donderdag 19 april 2018

– donderdag 17 mei 2018

– maandag 11 juni 2018

Natuurlijk bent u van harte welkom als u een keer een vergadering wilt bijwonen. Aanmelden hiervoor kan via de mail: OR@obswaterland.nl.

Contact met de OR

Wilt u ons iets vragen, heeft u een goed idee, laat het ons dan weten. U zult ons regelmatig in school tegenkomen, maar u kunt ook gebruik maken van onze mail: OR@obswaterland.nl.

Samenstelling OR

 • Voorzitter: Lucien de Gouw (ouder)
 • Penningmeester: Galdino Haimé (ouder)
 • Secretaris: Marcel Spit (ouder)
 • Lid: Diaan Schulte (ouder)
 • Lid namens het schoolteam: Josine Elenbaas (leerkracht)

Namen van links naar rechts: Lucien, Josine, Diaan, Galdino en Marcel.