Wat doet de Ouderraad (OR)?

De Ouderraad ondersteunt het onderwijsteam bij het organiseren van diverse activiteiten tijdens het schooljaar. Daarnaast beheert de penningmeester van de OR het binnengekomen geld van de ouderbijdrage, waarmee deze activiteiten worden bekostigd. De eindafrekening van het voorgaande jaar en de begroting voor het komende jaar worden opgesteld door de penningmeester.

Gedurende het schooljaar zijn er een aantal grotere en kleinere activiteiten waarbij de Ouderraad het onderwijsteam helpt met het organiseren. Hiervoor worden werkgroepen opgericht, bestaande uit een aantal leerkrachten en leden van de OR. Tijdens werkgroep vergaderingen worden de plannen gemaakt voor de betreffende activiteit. De OR zorgt dan o.a. voor de inkopen, versieringen, hulpouders. Tijdens de activiteiten is de OR ook aanwezig. Een aantal voorbeelden van activiteiten die geregeld worden door de Ouderraad:

 • Sinterklaas: versieringen, cadeaus, Sint uitnodigen en ontvangst;
 • Kerst: versieringen, kerstborrel ouders, inzamelingsactie voor de voedselbank;
 • Lentefeest; spellen organiseren
 • Teamverjaardag: team ondersteunen met spellen en traktatie
 • Avond4daagse: inschrijvingen, uitreiken pakjes drinken;
 • Projecten: gastbezoeken, versieren school

Actief zijn bij de Ouderraad is een leuke manier om andere ouders en het schoolteam beter te leren kennen!

Vergaderingen en notulen OR

Maandelijks heeft de OR een vergadering over alle lopende zaken.

Natuurlijk bent u van harte welkom als u een keer een vergadering wilt bijwonen.

Contact met de OR

Wilt u ons iets vragen, heeft u een goed idee, laat het ons dan weten. U kunt ons vinden op het schoolplein, een bericht sturen via Social Schools of een mail naar OR@obswaterland.nl

Samenstelling OR

 • Patty (ouder)
 • Efsun (ouder
 • Ayse (ouder)
 • Saskia (leerkracht)
 • Yvonne (leerkracht)