Schooltijden

Alle groepen hebben les van 8.30 uur tot 12.00 uur en ’s middags van 13.15 uur tot 15.15 uur.

Op woensdag duren de lessen tot 12.15 uur. De woensdagmiddag is vrij.

 

Halen en brengen van uw kind

Alle leerlingen mogen met ouders om 8.20 uur de school binnenlopen (dalton inloopmoment). Dit zal het meest gebeuren bij de groepen 1 en 2. Het is wel belangrijk dat alle ouders 8.30 uur het schoolgebouw (via de hoofdingangen) verlaten hebben, zodat de lessen kunnen starten.

Vanaf 13.10 uur kunnen de kinderen weer naar binnen voor het middagdeel van de les. Ouders komen dan niet mee de klas in.

De kinderen van de groepen 1 en 2 worden uit de klas opgehaald. De groepen 3 t/m 8 komen zelfstandig naar buiten.

 

Kleutervrije vrijdag

De groepen 1 en 2 hebben tien keer per schooljaar op vrijdag vrij. Deze data kunt u terug vinden op de pagina vakanties en vrije dagen.

 

Overblijven

Kinderen kunnen tussen de middag overblijven. Zie hiervoor op de pagina overblijven.