Schooltijden

Vanaf 4 januari 2021 zijn de schooltijden gewijzigd. Op Waterland is nu een continurooster ingevoerd, er is geen tussenschoolse opvang meer. De tijden zijn als volgt:

maandag

dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8.30 – 14.30

8.30 – 14.30 8.30 – 12.30 8.30 – 14.30

8.30 – 14.30

Halen en brengen van uw kind

Momenteel mogen ouders nog niet in het schoolgebouw; tenzij er een specifieke afspraak is gemaakt.

De groepen 1-2 worden door de leerkrachten om 8.20 uur op het kleuterplein opgehaald. De groepen 3 en 4 mogen zelfstandig via de ingang op het kleuterplein naar binnen lopen.

De groepen 5 en 6 mogen naar binnen komen via de ingang aan de zijde van Partou Kinderopvang. De groepen 7 en 8 komen naar binnen via de ingang op Eendenplein 4.

Via deze ingangen komen de kinderen om 14.30 uur weer naar buiten.