Schooltijden

Op Daltonbasisschool Waterland hanteren wij een continurooster. Er is geen aparte overblijf. Alle leerlingen lunchen op school.

maandag

dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8.30 – 14.30

8.30 – 14.30 8.30 – 12.30 8.30 – 14.30

8.30 – 14.30

Halen en brengen van uw kind

Momenteel mogen ouders nog niet in het schoolgebouw; tenzij er een specifieke afspraak is gemaakt.

De groepen 1-2 worden door de leerkrachten om 8.20 uur op het kleuterplein opgehaald. De groepen 3 en 4 mogen zelfstandig via de hoofdingang naar binnen lopen.

De groepen 5 t/m 8 lopen naar binnen via de ingang op Eendenplein 4.

Via deze ingangen komen de kinderen ook om 14.30 uur weer naar buiten.