Schooltijden

Op Daltonbasisschool Waterland hanteren wij een continurooster. Er is geen aparte overblijf. Alle leerlingen lunchen op school.

maandag

dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8.30 – 14.30

8.30 – 14.30 8.30 – 12.30 8.30 – 14.30

8.30 – 14.30

Halen en brengen van uw kind

De groepen 1 t/m 5 mogen vanaf 8.20 uur door de hoofdingang op Eendenplein 1 naar binnen. U mag mee naar binnen en alvast kijken wat uw zoon/dochter gaat doen. Om 8.30 uur wil de leerkracht beginnen. Halverwege het jaar gaan de leerlingen van groep 5 alleen naar binnen.

De leerlingen van groep 1/2 lopen aan het einde van de dag met hun leerkracht naar het kleuterplein. U kunt daar uw zoon/dochter ophalen. De leerlingen van groep 3 t/m 5 gaan aan het einde van de schooldag bij de hoofdingang van Eendenplein 1 naar buiten.

De groepen 6 t/m 8 lopen zelfstandig naar binnen via de ingang op Eendenplein 4. Graag willen we dat deze groepen zelf opstarten. U kunt uw kind tot bij de deur brengen.

Via deze ingang lopen groep 6 t/m 8 weer naar buiten.