Cookies

Obds Waterland gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Alle informatie wordt zonder IP adres opgeslagen en is niet terug te leiden naar een individuele gebruiker.

Waarom we gegevens nodig hebben

BObds Waterland verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Obds Waterland analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website en ons content aanbod te verbeteren.

Hoe lang we gegevens bewaren

Obds Waterland zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 24 uur (Cookies) of maximaal 7 dagen (E-mail contactformulier gegevens).

Delen met anderen

Obds Waterland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Obds Waterland neemt de bescherming van haar en jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.