Daltonbasisschool Waterland maakt deel uit van de stichting De Haagse Scholen. Hieronder en op de website van De Haagse Scholen (www.dehaagsescholen.nl) staat aanvullende informatie.

 

Wij zijn De Haagse Scholen

De stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. Onze missie is: “Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen”.

In totaal hebben we 52 scholen in onze hofstad. Daarvan zijn er 44 reguliere basisscholen, 5 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs, verspreid door heel Den Haag. Wij werken aan het waarmaken van onze missie en doen daarbij de volgende zes beloftes aan leerlingen en ouders.

 

  • Wij kennen ieder kind.
  • Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid.
  • Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leven.
  • Wij leren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.
  • Wij verbeteren de dialoog met ouders over de ontwikkeling van leerlingen.
  • Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis, houding en vaardigheden.

Naast de gezamenlijke missie en beloftes hebben al onze scholen een eigen identiteit. Zo kunnen we ook een breed scala van onderwijsconcepten aanbieden. Op deze wijze is er altijd een school beschikbaar die aansluit bij de individuele leerbehoefte van de leerlingen.