Dalton op Waterland

In deze korte promo leggen we uit hoe we het Daltononderwijs op onze school is vormgeven:

Hieronder leggen wij u uit hoe wij het Daltononderwijs bij ons op school vorm geven. Wij nemen onze leerlingen van groep 1 t/m groep 8 mee in de kernwaarden van het Daltononderwijs. In het team en met de kinderen maken wij afspraken over deze Dalton kernwaarden: Zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie.

Inloop
Om 8:20 uur gaan de deuren van onze school open. De leerlingen komen binnen in de klas en kiezen zelf met welke taak ze aan de slag gaan. De ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 4 mogen tijdens de inloop meelopen zodat zij hun kind kunnen begeleiden tijdens het opstarten van de dag. Om 8:30 uur zijn alle leerlingen in de klas en sluiten de deuren van de school.

De kleuren van de dag

Iedere dag van de week wordt in de hele school aangegeven met een vaste kleur.
Deze kleuren structureren de week voor de kinderen, wat hen helpt om een planning te kunnen maken. De kleuren hangen in iedere groep aan de muur, zodat het kind steeds kan zien welke kleur bij de betreffende dag hoort. Daarnaast worden de dagkleuren gebruikt bij het planbord en de weekplanning.

Het planbord (groep 1 en 2)

Het planbord wordt gebruikt door de leerlingen van de groepen 1 en 2. Het planbord is een middel voor de leerlingen om taken die gedurende de schoolweek zelfstandig uitgevoerd  moeten worden te plannen, uit te voeren en af te ronden. Daarnaast kan er door de leerlingen en leerkrachten eenvoudig worden gereflecteerd met het planbord. 

De weekplanning (groep 3 t/m 8)

Vanaf groep 3 gaan de leerlingen werken met een papieren weekplanning. Elke week krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 op maandag een nieuwe weekplanning. De leerlingen plannen op maandag taken in en stellen zichzelf een actie horende bij het doel op het op het bord in de klas. Aan het einde van de week reflecteren ze op hun eigen actie en op het werken met hun maatje.

De weekplanning is bedoeld als hulpmiddel om de leerlingen zelfstandig hun werk in een week te laten plannen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandig werken, samenwerken, instructie gebonden lessen en maatjeswerk. Daarnaast staat op de weekplanning werk dat specifiek voor dat kind is. Dit noemen we “eigen werk”.

Eigen werk 

De leerlingen mogen bij ons op school voor een gedeelte zelf bepalen wat ze gaan leren. Dit doen de leerlingen met behulp van het “eigen weggetje”. Het “eigen weggetje” wordt gebruikt in de groepen 1 t/m 8. Via het “eigen weggetje” formulier bedenken de leerlingen een doel en maken daarbij stapsgewijs een planning. De leerkracht stelt het kind in de gelegenheid aan het begin van de week om minimaal twee momenten eigen werk in te plannen.
Naast het “eigen weggetje” maken we ook gebruik van het “oefenweggetje”. Bij het oefenweggetje gaan de leerlingen aan de slag met een leerdoel wat ze nog niet goed beheersen. Hierbij maken ze ook een planning om het leerdoel beter te gaan beheersen. 

Dalton de hele dag door, het kwartierenrooster

Vanuit de daltonkernwaarden krijgen de leerlingen de vrijheid om zelfstandig aan het werk te gaan en zelf keuzes te maken. Ze kiezen zelf met welke taak ze aan de slag gaan, met wie ze deze taak maken en op welke plek. In principe kunnen leerlingen de gehele dag zelfstandig werken aan deze taken. De leerkracht geeft in het kwartierenrooster aan wanneer er een gezamenlijke activiteit is zoals gym of wanneer er een instructiemoment is. Op deze manier is het voor de leerlingen inzichtelijk hoeveel momenten ze op een dag of in een week hebben om zelfstandig te werken aan hun taken. Dit helpt ze met het maken van een planning.

Werken met uitgestelde aandacht

Tijdens het zelfstandig werken wordt er in de groepen 1 t/m 8 gewerkt met het principe van de uitgestelde aandacht. Dat gebeurt met behulp van een stoplicht met de kleuren rood, oranje en groen.
Bij het rode stoplicht weten de kinderen dat de leerkracht/begeleider niet gestoord mag worden. De leerkracht geeft dan verlengde of extra instructie, of is bezig met een observatie. Ook kan de leerkracht een vaste hulpronde door de klas lopen. De kinderen weten dat ze zelf een oplossing moeten zoeken voor hun probleem. Ze mogen dan ook de andere kinderen niet vragen om hulp.
Bij het oranje stoplicht mogen de kinderen de leerkracht niet storen maar ze mogen wel elkaar om hulp vragen in hun tafelgroep. Ze gebruiken hierbij een fluisterstem. Ook hierbij loopt de leerkracht tijdens de periode dat het stoplicht op oranje staat, de vaste hulprondes. 
Bij het groene stoplicht mogen de kinderen hulp aan elkaar en ook aan de leerkracht vragen. Deze kleur van het stoplicht is vooral bedoeld om aan te geven dat er samengewerkt mag worden.  

Tijdens zelfstandig werken gebruiken we de kleurenklok (groep 1 t/m 3) en de time timer (groep 4 t/m 8) om aan te geven hoe lang de periode van zelfstandig werken duurt.

Bord in de klas
In iedere groep hangt een bord in de klas. De leerlingen houden iedere week een bordsessie. De bordsessie start met een check-in en successen. Vervolgens bespreken we de (dalton) doelen en kijken we welke acties hierbij horen. We meten regelmatig de voortgang van het doel. De leerlingen (vanaf groep 4) noteren hun acties op hun weekplanning en aan het einde van de week reflecteren ze op deze actie.

De leerlingenraad

Als daltonschool vinden wij het belangrijk dat leerlingen inbreng en inspraak hebben op verschillende zaken binnen onze school. Op deze wijze leren zij verantwoordelijkheid dragen en samenwerken. Om deze reden hebben wij op school een leerlingenraad.  In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Tijdens een verkiezing worden uit iedere groep 2 leerlingen gekozen door hun medeleerlingen. De leerlingenraad komt ongeveer één keer per maand bij elkaar voor een werksessie. Deze werksessie wordt gehouden met behulp van een verbeterbord waarop doelen en acties staan. De leerlingen van de leerlingenraad worden betrokken bij het organiseren van feesten en ze geven rondleidingen aan geïnteresseerde, nieuwe  ouders van onze school.

Onze leerlingen van de leerlingenraad vertellen u graag meer over ons daltononderwijs tijdens een rondleiding op de kennismakingsochtend.