De MR vergaderingen vinden in 2022-2023 plaats tussen 19.30 en 21.00 uur op:

maandag 3 oktober 2022
dinsdag 15 november 2022
woensdag 14 december 2023
maandag 20 februari 2023
dinsdag 4 april 2023
donderdag 1 juni 2023
maandag 26 juni 2023

Wil u een vergadering bijwonen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via mr@obswaterland.nl

Hieronder vindt u de link naar de notulen van de vergaderingen van de MR, deze worden geplaatst na goedkeuring.
Scholjaar 2022-2023

Notulen MR 03-10-2022

Notulen MR 20221115

Notulen MR 20230220


Schooljaar 2020-2021:
Notulen MR 09-09-2020
Notulen MR 29-10-2020
Notulen MR 05-11-2020
Notulen MR 18-11-2020
Notulen MR 09-12-2020
Notulen MR 03-02-2021
Notulen MR 08-04-2021
PowerPoint presentatie schoolanalyse
Powerpoint wij zijn waterland
Notulen MR 19-05-2021
Notulen MR 28-06-2021
Notulen MR 08-07-2021