De MR vergaderingen vinden in 2021-2022 plaats tussen 19.30 en 21.00 uur op:
woe 29 september              woe 9 maart
di 2 november                     di 12 april
woe 8 december                 woe 18 mei
di 18 januari                        do 9 juni
                                           di 21 juni  

Wil u een vergadering bijwonen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via mr@obswaterland.nl

Hieronder vindt u de link naar de notulen van de vergaderingen van de MR, deze worden geplaatst na goedkeuring.
Schooljaar 2020-2021:
Notulen MR 09-09-2020
Notulen MR 29-10-2020
Notulen MR 05-11-2020
Notulen MR 18-11-2020
Notulen MR 09-12-2020
Notulen MR 03-02-2021
Notulen MR 08-04-2021
PowerPoint presentatie schoolanalyse
Powerpoint wij zijn waterland
Notulen MR 19-05-2021
Notulen MR 28-06-2021
Notulen MR 08-07-2021

Schooljaar 2021-2022
Notulen MR 29-09-2021
Notulen MR 02-11-2021
Notulen MR 08-12-2021
Jaarverslag MR Daltonschool Waterland 2021
Notulen MR 18-01-2022
Notulen MR 09-03-2022
Notulen MR 12-04-2022
Notulen MR 18-05-2022
Notulen MR 09-06-2022