De MR vergaderingen vinden in 2023-2024 plaats tussen 19.30 en 21.00 uur op:

dinsdag 12 september 2023 live
dinsdag 24 oktober 2023 online
woensdag 13 december 2023 live
donderdag 1 februari 2024 online
maandag 18 maart 2024 live
dinsdag 14 mei 2024 online
woensdag 3 juli 2024 live

Wil u een vergadering bijwonen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via mr@obswaterland.nl

Hieronder vindt u de link naar de notulen van de vergaderingen van de MR, deze worden geplaatst na goedkeuring.
Schooljaar 2023-2024

 Notulen MR 20231209 (2

Notulen MR 20240318

Notulen MR 20240515