Starten in groep 1/2

Uw zoon of dochter start binnenkort in groep 1/2 op onze school. Er zullen vast een hoop vragen zijn die u te binnen schieten. We proberen met deze pagina hier antwoord op te geven.

Wanneer kan mijn zoon of dochter wennen op school?

Uw zoon of dochter mag voor de vierde verjaardag al een aantal dagdelen komen wennen in de groep. Zo kan hij/zij al kennis maken met de leerkracht en met de andere kinderen in de groep. Uw kind zal zo alvast een beeld krijgen hoe een ochtend verloopt in de klas. Deze dagdelen worden samen met de leerkracht afgesproken.

Inloop groep 1 t/m 4

De school gaat open vanaf 8.20 uur. U mag met uw kind mee naar binnen t/m groep 4. Om 8.30 uur starten de lessen en verzoeken we de ouders de school te verlaten. Vanaf groep 5 is de inloop er alleen voor de leerlingen.

Wat heeft mijn kind nodig?

Eten en drinken.

Uw zoon of dochter heeft twee eetmomenten op de dag. Rond tien uur wordt een kleine snack gegeten. We stimuleren zoveel mogelijk om fruit en groente mee te geven voor uw kind. Voor de lunch kunt u de boterhammen in een trommeltje doen. Voor het drinken kunt u een beker aanschaffen of pakjes drinken mee geven. Graag alles voorzien van de naam van uw kind.

Gym

Uw kind heeft spellessen en gymlessen in het speellokaal. Eén keer per week krijgt uw kind les van de vakleerkracht, de andere keren van de eigen leerkracht. Uw zoon of dochter gymt in een korte broek, T-shirt en gymschoenen. De gymspullen worden in een tasje op school bewaard en gaan voor elke vakantie mee naar huis.

Rugzak

Het is handig als alle spullen in een tas mee naar school gaan. De leerkracht kan dan ook werkjes mee terug geven die gemaakt zijn.

Moet mijn kind zindelijk zijn?

Op de basisschool wordt verwacht dat uw zoon/dochter zelfstandig naar het toilet kan. Het helpt om kleding aan te doen die uw kind zelf kan uit en aantrekken. Een ongelukje kan altijd gebeuren. We hebben op school reservekleding liggen. Heeft u toevallig nog kleding over, dan willen de leerkrachten dit graag hebben. U kunt ook een reserve setje kleding in de tas doen. Het kan zijn dat u wordt gebeld om uw zoon of dochter te verschonen als uw kind dit niet zelf kan.

Communicatie

U krijgt via de administratie een inlogcode voor Social Schools. U kunt deze app ook downloaden op uw telefoon. Via Social Schools krijgt u de informatie binnen over de school en de groep. U kunt ook via Social Schools de leerkracht een bericht sturen. Via Social Schools kunt u de absenties doorgeven en aangeven of uw kind met zijn/haar foto op bijvoorbeeld social media mag staan.

U krijgt elke maand via Social Schools het Waterlandjournaal. Hierin staan wetenswaardigheden van dat moment over de gang van zaken op school.

Op de website staan ook actuele berichten. U kunt hier lezen wat we op onze school doen.

Hoofdluis

Hoofdluizen komen voor op elke school of vereniging. Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar wel vervelend. Ze veroorzaken veel jeuk. Na elke vakantie worden de haren gecontroleerd op luizen. Dit doen ouders die zich hiervoor opgeven.

Waardevolle spullen

Wij adviseren u om uw kind geen waardevolle spullen (bv. sieraden, mobiele telefoons, e.d.) mee naar school te geven. Deze waardevolle spullen worden niet ingenomen door de leerkracht maar kunnen vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid op een hiervoor aangewezen plaats worden neergelegd.

De school aanvaardt géén aansprakelijkheid bij het zoekraken van waardevolle spullen.

Fietsen worden in de daarvoor bestemde beugels geplaatst. Bij schade of diefstal kan de school niet aansprakelijk worden gesteld

Spelend en thematisch leren

In groep 1/2 leren we spelenderwijs. We starten elk thema met een praatkaartje voor thuis. U kunt met uw kind dan alvast over het onderwerp praten.

Portfolio

Zodra uw kind een paar maanden op school zit krijgt het van school een map. We noemen dit het portfolio. Hierin wordt de voortgang van uw kind bijgehouden. Werkjes waar uw kind trots op is komen hierin, bepaalde opdrachten en ook het rapport. Als uw kind de school verlaat aan het einde van groep 8, geeft het portfolio een verzameling van de voortgang van uw kind.

Bibliotheek

Voorlezen is erg belangrijk voor de woordenschat en opbouw van de taal. Uw kind kan gratis lid worden van de bibliotheek in Leidschenveen. U kunt hier boekjes lenen om voor te lezen. Ook biedt de bibliotheek een heleboel activiteiten voor uw kind en uzelf.

Fietsen en stepjes

Op het schoolplein zijn speciale fietsenstallingen voor de fietsen van de leerlingen. Wilt uw zoon/dochter met een stepje naar school, wilt u het stepje weer mee naar huis nemen? We laten geen stepjes in de hal staan.

Schoolgids

In onze schoolgids kunt u meer lezen over onze werkwijze en afspraken op school.

Schoolgids-daltonbasisschool-Waterland-2023-2024.pdf (obswaterland.nl)