Tussenschoolse opvang

In verband met de Corona maatregelen hanteren wij op dit moment een continue rooster. Alle leerlingen lunchen in de klas met de eigen leerkracht. 

Voor onze tussenschoolse opvang werken wij samen met Vlietkinderen. Met deze samenwerking willen wij een professionele tussenschoolse opvang realiseren. Vlietkinderen is verantwoordelijk voor de uitvoering en organisatie van de tussenschoolse opvang.

Medewerkers van Vlietkinderen informeren u graag over de mogelijkheden. De medewerkers van Vlietkinderen zijn tussen 12.00 uur en 13.15 uur op school aanwezig.

Voor meer informatie verwijzen wij verder naar: www.vlietkinderen.nl of kunt u bellen met coördinator Marina Steffens via nummer 06-449 94 674.

Voor- en naschoolse opvang

In samenwerking met Partou kinderopvang Eendenplein 4 bieden wij voor- en buitenschoolse opvang aan binnen ons schoolgebouw. Hiervoor kunt u contact opnemen met: Partou: 088-235 75 00

E-mail: info@partou.nl

Website: www.partou.nl

Naast Partou bieden onder andere Vlietkinderen en 2Samen voor- en naschoolse opvang aan.