Onze school is officieel opleidingsschool (opleiden in de school) geworden voor derde- en vierdejaars studenten van de Haagse Hogeschool, Opleiding tot Leerkracht Basisonderwijs (PABO). Hiervoor is er bij ons op school een gecertificeerde interne coach aanwezig om de studenten, en later startende leerkrachten, te coachen. De coach is het aanspreekpunt voor de stagiairs en tevens verantwoordelijk voor de plaatsing van alle stagiairs (o.a. ook eerste -en tweedejaars studenten van de PABO en studenten MBO niveau 2,3 en 4) De stagiairs worden in de groepen begeleid door de leerkrachten.

Ben je op zoek naar een leuke stageplaats stuur dan een berichtje (minimaal 3 weken voor aanvang van de stage) met de volgende informatie:

– Je naam.
– De opleiding die je volgt.
– Het leerjaar waarin je zit.
– De datum waarop je zou willen stagelopen.
– Om wat voor soort stage het gaat.

Stuur dit bericht naar: stage@obswaterland.nl

Ewoud van Geffen, stage coördinator