Daltonbasisschool Waterland

We zijn een middelgrote school die staat in de wijk Leidschenveen in Den Haag. De school heeft een openbare identiteit waarbij wij aandacht besteden aan culturen over heel de wereld. De school is ruim opgezet en beschikt over een mediatheek, een technieklokaal, twee speellokalen, een digilab en veel werkruimte. Het speelplein heeft een apart voetbalveld, een basketbalveld en genoeg groen om in te spelen. Het kleuterplein s afgeschermd met hekken.

Op Daltonbasisschool Waterland staan de basisprincipes van Dalton centraal. Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking zijn daarbij kernwaarden voor persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en de pijlers voor de onderlinge betrekkingen tussen leerlingen, leerkrachtenteam en ouders.  

Door de Daltonkernwaarden te ontwikkelen bij onze leerlingen, zorgen we ervoor dat zij aan het einde van de schoolperiode met omvangrijke kennis en vaardigheden hun passende stap zetten naar het voortgezet onderwijs. Zij zijn dan zelfstandige kinderen die eigenaarschap tonen over hun leerproces, een nieuwsgierige open houding hebben en de meerwaarde zien van samenwerken met anderen.