Onze visie en missie

Daltonbasisschool Waterland is een school voor openbaar onderwijs. Respect, vertrouwen en waardering voor elkaar vormen de basis voor ons onderwijs.

Op Daltonbasisschool Waterland staan de basisprincipes van Dalton centraal. Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit zijn daarbij kernwaarden voor persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en de pijlers voor de onderlinge betrekkingen tussen leerlingen, leerkrachtenteam en ouders.  

Op Daltonbasisschool Waterland staan de basisprincipes van Dalton centraal. Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking zijn daarbij kernwaarden voor persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en de pijlers voor de onderlinge betrekkingen tussen leerlingen, leerkrachtenteam en ouders.  

Door de Daltonkernwaarden te ontwikkelen bij onze leerlingen, zorgen we ervoor dat zij aan het einde van de schoolperiode met omvangrijke kennis en vaardigheden hun passende stap zetten naar het voortgezet onderwijs. Zij zijn dan zelfstandige kinderen die eigenaarschap tonen over hun leerproces, een nieuwsgierige open houding hebben en de meerwaarde zien van samenwerken met anderen.