Daltonbasisschool Waterland is een school voor openbaar onderwijs. Respect, vertrouwen en waardering voor elkaar vormen de basis voor ons onderwijs.

Onze school streeft ernaar een leer- en leefklimaat te scheppen waarin respect voor anderen voorop staat. Wij zijn ons er nadrukkelijk van bewust dat er verschillen zijn tussen kinderen. Deze verschillen zijn uitgangspunt binnen ons onderwijs en vormen het uitgangspunt voor onze organisatie van de school en het onderwijsprogramma. Dat betekent differentiatie op leerniveau, in leertempo, in belangstelling en werkvormen. Geen standaardnorm dus, maar onderwijs op maat.

Daarom is gekozen voor de daltonwerkwijze. Dit vraagt naast een grote inzet van het team ook actieve betrokkenheid van alle ouders en leerlingen.

Daltonbasisschool Waterland ligt in de Haagse woonwijk Leidschenveen. De school is gehuisvest in een modern schoolgebouw in de wijk Waterland. De school bevindt zich in een voorzieningencomplex waarin ook een andere basisschool, een peuterspeelzaal en twee organisaties voor- en naschoolse opvang gevestigd zijn.

In de directe omgeving van de school bevinden zich nog vier andere basisscholen. De openbare ruimte rondom onze school is ruim en autovrij.