Een aantal keer per jaar is er van 9:00 uur tot 11:00 uur een kennismakingsochtend. Op een kennismakingsochtend leert u als nieuwe ouder onze school kennen. De directie geeft u die ochtend algemene informatie over onze school. Daarnaast krijgt u meer informatie over ons daltononderwijs. De leerlingen van onze leerlingenraad geven u tot slot een rondleiding door de school.

Als u zich aan wilt melden voor een kennismakingsochtend, kunt u een mail sturen met uw naam, leeftijd van uw zoon/dochter en uw telefoonnummer naar directie@obswaterland.nl.

Dit schooljaar zijn er kennismakingsochtenden op de volgende data:

woensdag 28 september 2022

vrijdag 16 december 2022

woensdag 8 februari 2023

vrijdag 12 mei 2023

Als u uw kind na kennismaking met onze school in wilt schrijven, dan kunt u hiervoor het aanmeldingsformulier gebruiken dat u na afloop van uw bezoek mee krijgt.