Een aantal keer per jaar is er van 9:00 uur tot 11:00 uur een kennismakingsochtend. Op een kennismakingsochtend leert u als nieuwe ouder onze school kennen. De directie geeft u die ochtend algemene informatie over onze school. Daarnaast krijgt u meer informatie over ons daltononderwijs. De leerlingen van onze leerlingenraad geven u tot slot een rondleiding door de school.

Als u zich aan wilt melden voor een kennismakingsochtend, kunt u contact met ons opnemen. Dit schooljaar zijn er kennismakingsochtenden op de volgende data:

Vrijdag 1 november 2019
Woensdag 11 maart 2020

Woensdag 27 mei 2020

Als u uw kind na kennismaking met onze school in wilt schrijven, dan kunt u hiervoor het aanmeldingsformulier gebruiken dat u na afloop van uw bezoek mee krijgt.