Een aantal keer per jaar is er van 9:00 uur tot 11:00 uur een kennismakingsochtend. Op een kennismakingsochtend leert u als nieuwe ouder onze school kennen. De directie geeft u die ochtend algemene informatie over onze school. Daarnaast krijgt u meer informatie over ons daltononderwijs. De leerlingen van onze leerlingenraad geven u tot slot een rondleiding door de school.

Als u zich aan wilt melden voor een kennismakingsochtend, kunt u contact met ons opnemen. Dit schooljaar zijn er kennismakingsochtenden op de volgende data:

Vrijdag 22 september 2017
Dinsdag 24 oktober 2017
Donderdag 23 november 2017
Dinsdag 16 januari 2018
Woensdag 7 februari 2018
Donderdag 15 maart 2018
Dinsdag 15 mei 2018

Als u uw kind na kennismaking met onze school in wilt schrijven, dan kunt u hiervoor het aanmeldingsformulier gebruiken dat u na afloop van uw bezoek mee krijgt.