Aanmelden groep 1.

Een aantal keer per jaar is er van 9:00 uur tot 10.30 uur een kennismakingsochtend. Op een kennismakingsochtend leert u als nieuwe ouder onze school kennen. De directie geeft u die ochtend algemene informatie over onze school. Daarnaast krijgt u meer informatie over ons daltononderwijs. De leerlingen van onze leerlingenraad geven u tot slot een rondleiding door de school.

Als u zich aan wilt melden voor een kennismakingsochtend, kunt u een mail sturen met uw naam, leeftijd van uw zoon/dochter en uw telefoonnummer naar: aanmelden@obswaterland.nl 

Dit schooljaar zijn er kennismakingsochtenden op de volgende data:

vrijdag 22 september 2023

woensdag 11 oktober is er een gezamenlijke inloopochtend voor de twee basisscholen en de twee opvanglocaties aan het Eendenplein.

woensdag 22 november 2023

woensdag 7 februari 2024

vrijdag 17  mei 2024

Als u uw kind na kennismaking met onze school in wilt schrijven, dan kunt u hiervoor het aanmeldingsformulier gebruiken dat u na afloop van uw bezoek mee krijgt.

Aanmelden groep 2 t/m 8.

Indien u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor groep 2 t/m 8 start er een andere procedure. U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding met de directeur. Mocht u geïnteresseerd zijn in onze daltonschool dan kunt u uw gegevens en de gegevens van uw zoon of dochter bij ons achterlaten, inclusief de gegevens van de huidige school. Dan gaat er een onderzoek tijd van maximaal 10 weken overheen voordat u weet of wij uw zoon of dochter kunnen plaatsen. We zullen altijd contact opnemen met de huidige school. Zo is het plaatsen afhankelijk van de volgende factoren:

  • Groepsgrootte. We plaatsen geen leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in groepen groter dan 30 leerlingen.
  • De onderwijsondersteuning in de groep.
  • Mogelijkheden om de onderwijsondersteuning op te vangen.

Vanuit deze voorwaarden behouden wij ons het recht voor om kinderen in groep 2 t/m 8 niet te plaatsen.