Een aantal keer per jaar is er van 9:00 uur tot 11:00 uur een kennismakingsochtend. Op een kennismakingsochtend leert u als nieuwe ouder onze school kennen. De directie geeft u die ochtend algemene informatie over onze school. Daarnaast krijgt u meer informatie over ons daltononderwijs. De leerlingen van onze leerlingenraad geven u tot slot een rondleiding door de school.

Als u zich aan wilt melden voor een kennismakingsochtend, kunt u contact met ons opnemen. Dit schooljaar zijn er kennismakingsochtenden op de volgende data:

Helaas staan er vanwege de Corona dit schooljaar voorlopig geen kennismakingsochtenden gepland. Natuurlijk is het mogelijk om kennis te maken met onze school. Maak hiervoor een afspraak met onze directeur, Maurice Schaepkens. (Telefoonnummer: 070-3278335 of per mail directie@obswaterland.nl)

Als u uw kind na kennismaking met onze school in wilt schrijven, dan kunt u hiervoor het aanmeldingsformulier gebruiken dat u na afloop van uw bezoek mee krijgt.