Ons eerste project van dit schooljaar sluit mooi aan bij het thema “En toen…” van de Kinderboekenweek. Schoolbreed gaan onze groepen de komende tijd terug in de tijd.