Geachte ouders, verzorgers,

Komende maandag starten we met het nieuwe schooljaar. De klassen zijn weer ingericht en we kunnen terugkijken op een mooie zomer. We hebben leuke ansichtkaarten mogen ontvangen. Leuk om die betrokkenheid te zien!

Op maandag 2 september starten we om 8.20 uur met alle groepen en leerkrachten op het plein. Het is de bedoeling dat de kinderen hun leerkracht opzoeken. Na een centrale opening door meester Maurice gaan we dan per groep om 8.30 uur het schoolgebouw in richting de klas. Ook ouders mogen dan kort mee naar binnen. Op deze dag willen we u vragen om uiterlijk 8.45 uur het gebouw weer te verlaten.

Nieuws uit het team

Welkom aan juf Daphne Wolters, zij start op maandag dinsdag in groep 1-2 C en op donderdag en vrijdag in groep 1-2 A. Daphne maakt de overstap naar het basisonderwijs, nadat zij als leidinggevende voor een kinderopvang organisatie heeft gewerkt.

Op de maandagen zal juf Elian vanaf 8.45/ 9.00 uur op school aanwezig zijn. De groep start met de gymles, welke wordt gegeven door meester Ruben. Hij zal op maandag 2 september de kinderen meenemen naar de klas.

Komende periode zal juf Marion van der Hoek nog niet starten in groep 4-5. Zij zal zich nog richten op haar thuissituatie na de geboorte van haar tweeling Vincent en Michael. Meester Chris zal de gehele week voor zijn rekening nemen in deze groep. Voor groep 6 betekent dit dat juf Vera er zal zijn op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Juf Luca van der Geest is er dan op de donderdagen.

Kort voor de zomervakantie heeft juf Linda Bogaarts een nieuwe baan aanvaard. Dit houdt in dat zij per 1 oktober niet meer op Waterland werkzaam is. Voor onze school is dit uiteraard een minder prettige mededeling geweest. Voor haar zelf een mooie nieuwe stap, waarmee we haar van harte feliciteren. Voor zowel groep 8B, als voor de positie van adjunct directeur zullen er vacatures worden uitgezet.

Jaarkalender 2019 – 2020

Voor de zomervakantie heeft u al een digitale versie van de jaarkalender ontvangen vis MSI. Uiterlijk 6 september zullen alle oudste leerlingen een gedrukt exemplaar ontvangen van de kalender.

Omgekeerde oudergesprekken

In de week van 9 september staan de gesprekken op de planning waarbij leerkracht u uitnodigt om in gesprek te gaan over uw kind. Op donderdag 12 september is de centrale dag/ avond voor ouders met meerdere kinderen op de school. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via MSI.

Inloop met ouders

Op 12 september is er een open inloop mogelijkheid met meester Maurice van 19.00 tot 20.30 uur. Onderwerp van gesprek is dan het nieuwe jaarplan van onze school. Net als afgelopen schooljaar zal ook dit jaar een poster in de school worden opgehangen en via MSI verspreid worden.

Gymrooster

Het nieuwe gymrooster gaat behalve de eerste les van groep 3A vanaf komende maandag gelijk in. Wilt u uw kind de gymspullen dan ook laten meenemen.

Komende schooljaar zijn er op woensdagen geen gymlessen op het ‘s-Gravendreef.