Geachte ouders, verzorgers,

De weken vliegen voorbij en de zomer is al in zicht. Natuurlijk zijn we druk bezig met het thema kunst in de school. Het levert mooie lessen en werkstukken op. Regelmatig laten we die aan u zien via instagram en facebook. Volgt u ons hier ook al?
We zijn natuurlijk ook bezig met de formatie voor het nieuwe schooljaar. We weten dat juf Chandra haar loopbaan in het onderwijs na dit schooljaar zal afsluiten; over haar afscheid zullen we u snel verder informeren.  Verder is het goed om te weten dat we komend schooljaar met dezelfde teamleden in zullen gaan. We zetten de puntjes nog op de i en zullen dan op vrijdag 24 juni met u (en de kinderen) communiceren hoe de groepsbezetting uit gaat zien.
Sinds 12 mei is Ymke Meerding bij ons gestart in de ondersteuning bij de groepen 5 en 6. Zij zal in september starten met het zij instroom traject.
Gelukkig zien we al veel minder gevallen van corona voorbij komen. Toch is dit nog niet helemaal verdwenen. Afgelopen week nog was juf Pepita afwezig. We doen ons best om iedere keer weer de vervanging rond te krijgen; het kan echter voor (blijven) komen dat we u moeten vragen de kinderen een dag thuis te houden.
Nationaal programma onderwijs
Onze school heeft in dit schooljaar veel extra middelen gekregen van de overheid. Hiermee hebben we ingezet op meer ondersteuning in de school, meer culturele activiteiten voor alle leerlingen en ook muziek, techniek en plusklas onderwijs. Voor het nieuwe schooljaar is er wederom extra budget beschikbaar. Om u de gelegenheid te geven hierin mee te denken, ontvangen alle ouders volgende week een form met enkele vragen hierover.
Het NPO zal in een plan worden vormgegeven en worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Namens u zal de MR instemming moeten verlenen met dit plan.
Groep 8 op kamp
Van 27 juni tot en met 1 juli bezoeken de leerlingen van de groepen 8 weer Wilhelminaoord via School in bos. Het is mooi dat we deze kampweek weer kunnen organiseren!
Sportdag 8 juni
In september kon de sportdag helaas niet doorgaan vanwege de slechte weersomstandigheden, maar eindelijk is het dan zover! Via meester Ruben ontving u kortgeleden al een bericht social schools. Hier nogmaals een reminder.

Alle leerlingen worden tussen 8. 20 uur en 8.30 uur verwacht bij de sportvelden van SV Leidschenveen, Poelpolderstraat 25, Den Haag.
De kinderen verzamelen zich dan bij de eigen leerkracht.
Om 12.30 uur is de sportdag afgelopen en u kunt uw kind dan ook weer daar ophalen.Wilt u ervoor zorgen dat u uw kind een 10 uurtje en voldoende drinken meegeeft.

Vanuit de ouderraad
Beste ouders en/ of verzorgers,
Dit jaar zal onze huidige secretaris, Marcel Spit, afscheid nemen van de OR.
Wij zijn daarom op zoek naar een opvolger. De secretaris houdt de actiepunten van de OR bij. De OR is op de hoogte en betrokken bij allerlei activiteiten voor de leerling en van de school. Heel leuk en uitdagend! Lijkt het je leuk om onze ouderraad te komen versterken? Neem dan gerust contact met ons op via ons emailadres or@obswaterland.nl of spreek één van ons aan.
Met vriendelijke groet,
OR waterland
Ihsane Hajjaou
Galdino Haim
Efsun Karata
Marcel Spit
Brenda Boon