Waterland journaal 11

Beste ouder(s)/verzorger(s)

In dit Waterland journaal staan de volgende onderwerpen voor u klaar:

  • Dalton
  • OR
  • Ons onderwijs
  • Teamverjaardag

Met vriendelijke groet,

Wendy Sark

Directeur Daltonbasisschool Waterland

Dalton, invoeren van het kwartierenroosterDe afgelopen weken is het team weer druk bezig geweest met onze Daltonontwikkeling.  Tijdens de studiedag van 15 maart hebben we verschillende daltonscholen bezocht. Het was weer erg leuk om te zien hoe andere daltonscholen hun daltononderwijs vormgeven.  In de middag zijn we aan de slag gegaan met onze bevindingen op het gebied van “Alle tijd is Daltontijd”. Onze kleutergroepen zijn vorig jaar al gestart met werken met een nieuw planbord, hier hebben ze zich nog meer in verdiept. De midden- en bovenbouw hebben afspraken gemaakt over het werken met een kwartieren rooster. Door middel van dit rooster geven we onze leerlingen nog beter inzicht in hoeveel tijd ze per dag zelfstandig aan het werk kunnen. Op die manier kunnen ze hun werk beter inplannen. Bij de groepen 3 t/m 6 hangt het kwartieren rooster op een bord in de klas. De groepen 7 en 8 krijgen een papieren versie. Op dit papieren rooster kunnen ze ook opschrijven wanneer ze zich inschrijven voor een instructie moment. 

OR

Oproep:

Vanaf volgend schooljaar willen we graag meer ouders in de ouderraad. Lijkt het u leuk om mee te helpen tijdens de verschillende feesten, wilt u meedenken hoe een feest georganiseerd wordt, wilt u meedenken over hoe de ouderbijdrage verdeeld wordt, zorg dragen dat er genoeg luizenouders zijn, wilt u helpen tijdens ouderavonden en dagen dat er hulp in de school nodig is, dan zijn we op zoek naar u!

We willen de ouderraad graag uitbreiden zodat we de taken goed kunnen verdelen. U hoeft niet alles alleen te doen, want we vragen altijd hulp van alle ouders op school, de leerlingenraad en de teamleden. 

Vanaf volgend schooljaar zullen er twee nieuwe teamleden in de OR plaatsnemen. Ik wil Brenda hierbij bedanken voor de afgelopen jaren. Ook zal Ishane de OR verlaten en wil ik haar bedanken voor haar inzet!

Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd een afspraak met me maken. Ben je al enthousiast genoeg? Dan kun je een mail sturen naar directie@obswaterland.nl

 

Ons onderwijs

Tijdens het laatste thema werken we over ons rekenonderwijs. We stellen hierbij doelen en voeren acties uit. Ook in de groepen hangt een verbeterbord, zoals dat heet. We noemen het een ‘bord in de klas’. Hierop staan ook doelen en we bedenken hierbij acties voor een week om dit doel te behalen. We starten de bordsessie altijd met een check-in en dan vragen we naar een succes van de afgelopen week. We bespreken de doelen en bekijken of de acties behaald zijn. We meten de voortgang en als een doel behaald is, vieren we dit met de klas! Vanaf groep 5 worden de bordsessies door de leerlingen zelf gegeven.

Teamverjaardag

We hebben een erg gezellige verjaardag gehad!  

In alle groepen was het feest! We hebben oud-hollandse spelletjes gespeeld en bij een verjaardag hoort een traktatie! We kregen allemaal een ijsje van de ijscoman op het plein. 

Heel erg bedankt voor alle mooie bloemen en cadeaus! Het team is erg verwend. 

Belangrijke data

Donderdag 18 mei       Hemelvaart leerlingen vrij

Vrijdag 19 mei               leerlingen vrij

22 mei t/m 26 mei        groep 8 op werkweek

25 mei                             groep 7 praktijk verkeersexamen

Maandag 29 mei           tweede Pinksterdag leerlingen vrij