Geachte ouders, verzorgers,

De afgelopen twee weken zijn voorbij gevlogen. We zijn weer open; hebben alle weertypes voorbij zien komen en nu staat de voorjaarsvakantie voor de deur! Volgende week is er weer een persconferentie, waarin mogelijk weer nieuwe ontwikkelingen worden aangekondigd. Laten we hopen dat we met onderstaande situatie aan de slag kunnen gaan!

Nieuws uit het team

Vanaf 1 maart willen we weer met alle groepen in de eigen klas gaan starten; uiteraard onder voorbehoud van nieuwe of andere corona maatregelen. In enkele groepen ziet de groepsbezetting er dan als volgt uit;

Groep 1-2 B: Juf Chandra (ma, di, wo) & juf Pepita (do, vr)

Groep 1-2 C: Juf Stephanie (ma, di, do, vr) & juf Pepita (wo)

Groep 7: Juf Kyra (ma, di, do, vr) & meester Chris (wo)

Groep 8: Juf Luca (ma, di, wo, do) & meester Chris (vr)

We kunnen dan op diverse dagen de ondersteuning buiten de groepen weer oppakken met juf Angela en meester Chris. De gymlessen op de woensdag worden vanaf 3 maart weer hervat. Ook de begeleiding door externe partijen zal ook weer worden opgestart. Dit gebeurt dan niet meer online.

Social schools en komende rapportgesprekken

Het is goed om te merken dat alle ouders inmiddels hun weg hebben gevonden naar Social Schools. We hebben deze twee weken ook kunnen zien dat de absentiemeldingen goed verlopen. De rapport gesprekken kunt u na de voorjaarsvakantie ook inplannen via Social Schools. Op 1 maart stellen wij deze mogelijkheid voor u open, vanaf 15 uur.

The Masked Voorlezer

Via deze link kon u met uw kind kijken naar een bonte verzameling van geheimzinnige voorlezers uit ons team. Er zaten enkele moeilijke personages bij! Het is leuk om te zien dat er zoveel leuke reacties op zijn binnen gekomen!

We feliciteren Daan en Lieke uit groep 4A; zij hebben uiteindelijk via de Form de meeste goede antwoorden ingestuurd! Wilt u weten wie er achter de verschillende maskers hun boek voorlazen, klik dan op deze link!

Onderwijsprogramma

Ministers Van Engelshoven en Slob hebben gisteren een uitgebreid pakket aan maatregelen gepresenteerd voor het onderwijs. Er zal de komende jaren een aanzienlijk bedrag voor scholen beschikbaar komen om zo nog beter te werken aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat is natuurlijk een mooie ontwikkeling. Wat dit concreet voor onze school betekent is nu nog niet te zeggen. De komende maanden zullen we dit in samenspraak met de MR gaan vormgeven.

Na de voorjaarsvakantie nemen we in alle groepen toetsen af. Dit doen we normaliter al in de maand januari. De gegevens van de toetsen gebruiken we om een beeld te vormen van hoe de leerlingen er voor staan. Na de vorige lockdown, afgelopen juni, hebben we ook op deze manier de voortgang van de kinderen in beeld gebracht. Zoals we eerder ook al lieten weten in de brief aan de kinderen: ze doen het goed; samen zullen we gaan kijken wat er nodig is in de komende maanden!

Ouderraad

De huidige ouderraad bestaat uit

Lucien de Gouw – Voorzitter
Galdino Haimé – Penningmeester
Marcel Spit – Secretaris
Rakesh Jiawan – Lid
Brenda Boon – Lid namens het schoolteam