Geachte ouders, verzorgers,

U leest weer een nieuwe editie van ons Waterland Journaal. Met de meivakantie achter de rug zijn we inmiddels druk bezig met ons project Reizen door de tijd. Ook zijn we intern druk bezig met voorbereidingen op het nieuwe schooljaar. Een aantal zaken daarvan zijn inmiddels al in gang gezet. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Groepen 5 en 6

Vanaf 20 mei zijn de groepen 5a, 5b, 6a en 6b verder gegaan als groep 5A, groep 5-6 en groep 6A. Juf Marlies en juf Samantha zijn inmiddels met zwangerschapsverlof en het bleek niet mogelijk om hun positie vervuld te kunnen krijgen. Met het oog op het nieuwe schooljaar heb ik besloten de groepen daarom bijeen te voegen. De informatiebrief die ouders hierover hebben ontvangen kunt u hier lezen.

Groepen 3 en 4

Op maandag 3 juni zijn de ouders van groep 3 en 4 uitgenodigd voor een informatie avond op school. Met hen bespreek ik het voornemen om in het nieuwe schooljaar de groepen samen te voegen als in groep 5 en 6 Het is logisch om hier met de betrokken ouders over in gesprek te zijn. Deze avond is in de speelzaal van onze school en de aanvang is 19.30 uur.

Bezoek onderwijsinspectie

Eind maart kwam het jaarlijkse rapport De Staat van het onderwijs uit. Jaarlijks voert de inspectie van het onderwijs onderzoeken uit om de inhoud van dit rapport te bepalen. In het kader daarvan kwam de inspectie op donderdag 11 april langs op onze school. Gericht op de zorg die wij bieden werden onze interne begeleiders en een aantal teamleden bevraagd op de aanpak die we op Waterland hanteren. We zijn trots op de ontvangen feedback van de inspectie na afloop van het bezoek. Op Waterland bieden we naast een gedegen zorgstructuur ook een goede ondersteuning voor leerlingen met een speciale leerbehoefte!

Nieuws uit het team

Op 31 maart jl. is juf Marion bevallen van haar tweeling: Michael en Vincent. Uiteraard feliciteren we haar van harte met de twee jongens. Het is mooi dat het gezin inmiddels thuis en zo compleet is! Juf Marion is voornemens in het nieuwe schooljaar weer aan de slag te gaan.

Juf Marlies is sinds 20 mei met verlof; we wensen haar veel succes in de komende periode. We zien haar in het nieuwe schooljaar niet meer terug als collega op Waterland. Ze zal met haar kindje ongetwijfeld de school een bezoekje komen brengen.

Juf Samantha is inmiddels ook met zwangerschapsverlof. Ook haar wensen we de komende periode veel succes toe. We zien haar in november weer terug op school.

Leerlingenraad

Jaarlijks is er op Waterland een leerlingenraad verkiezing, waarbij de groepen nieuwe vertegenwoordigers kiezen uit hun klassen. Uit de groepen 4 zullen Hanan en Liva vanaf komend schooljaar in de raad zitting nemen en vanuit groep 6 zal dit Edin zijn. De leerlingenraad vergadert maandelijks met juf Claire en meester Maurice en buigt zich over activiteiten die op school georganiseerd worden. Ook gaan de kinderen aan de slag met ideeën uit de ideeënbus. Eigen plannen worden ook ontwikkeld zoals bijvoorbeeld een dier in de klas tijdens Dierendag in oktober.