Geachte ouders, verzorgers,

Ons project is in volle vaart; in de klassen wordt er gewerkt rondom het thema Reis mee. Tijdens de afsluiting op 17 oktober kunt u tussen 16.30 – 18.00 uur de eindresultaten hiervan komen bekijken op school. U komt toch ook!

Zeer bedankt voor de mooie bloemetjes die we hebben mogen ontvangen voor de Dag van de Leerkracht! Dat was een mooie blijk van waardering! Omdat deze actie in eerste instantie buiten medeweten van de teamleden ging, is nu de app als communicatiemedium ingezet. Dit is echter niet de reguliere gang van zaken. Alle schoolcommunicatie verloopt normaliter via MSI. Heeft u nog geen MSI account, vraag dit dan op via juf Mirjam (aanwezig op donderdag en vrijdag). Per klas kan een app-groep handig zijn voor de onderlinge communicatie.

Nieuws uit het team

De vacature voor adjunct directeur is Met de benoemingsadvies commissie vanuit het team zal ik nog voor de herfstvakantie in gesprek gaan met enkele kandidaten voor deze positie. Uiteraard houd ik u op de hoogte van het verloop van deze procedure.

De oplossing voor de maandag en dinsdag in groep 8B is intern gevonden. Juf Luca draait inmiddels samen met juf Karen de groep. Hieruit blijkt maar weer eens de veerkracht van ons team!

Voortgezet onderwijs avond

Voor de ouders van kinderen in de groepen 7 en 8 is op maandag 7 oktober de voortgezet onderwijs avond geweest. Docenten van het Montaignelyceum en het ‘s Gravendreefcollege hebben gezamenlijk een presentatie gegeven over de zogeheten bovo procedure. De ouders van deze groepen krijgen de powerpoint met de gegeven informatie nog opgestuurd.

Kinderboekenweek

Niet geheel toevallig heeft ons pas gestarte project dezelfde titel als het thema van de kinderboekenweek: Reis mee! Op woensdag 9 oktober is wederom een kinderboekenmarkt op onze school. Onder schooltijd zoeken de kinderen met hun leerkracht een aantal leuke boeken uit voor onze schoolbibliotheek. Vanaf 12.15 – 13.00 uur bent u in de gelegenheid om in onze speelzaal op Eendenplein 1 een boek te kopen met uw kind. Boekhandel van Stockum zorgt voor een ruime voorraad leuke boeken en natuurlijk is ook het kinderboekenweekgeschenk volop aanwezig.

Medezeggenschapsraad

Beste ouder(s), verzorger(s)
Eind september heeft de eerste vergadering van de MR plaatsgevonden. Zoals u voor de zomervakantie heeft kunnen lezen, zitten er veel nieuwe, enthousiaste leden in de MR. Vanuit het team zitten Ruben, Petra en Kyra in de MR. Vanuit de oudergeleding zijn dit Tom, Jasper, Christel en Pieter. In de hal van Eendenplein 1 hangt binnenkort van ons allemaal een kort voorstelstukje en bijgaande alvast een foto van ons samen. Tijdens de eerste vergadering hebben we met elkaar gesproken over communicatie, inzet van ouders binnen de school, het personeelstekort en het updaten van oude documenten. Daarnaast hebben we een planning gemaakt van de vergaderpunten en -data van dit schooljaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en u bent van harte welkom om eens een vergadering bij te wonen. Mocht u dit niet lukken, dan kunt u de notulen van de MR ook op de website teruglezen. 
De vastgestelde vergaderdata zijn:

  • dinsdag 5 november om 19:30 – 21:00 uur
  • dinsdag 3 december om 19:30 – 21:00 uur
  • dinsdag 7 januari om 19:30 – 21:00 uur
  • dinsdag 4 februari om 19:30 – 21:00 uur
  • dinsdag 17 maart om 19:30 – 21:00 uur
  • dinsdag 14 april om 19:30 – 21:00 uur
  • dinsdag 12 mei om 19:30 – 21:00 uur
  • dinsdag 9 juni om 19:30 – 21:00 uur
  • donderdag (!) 9 juli om 19:30 – 21:00 uur

Mocht u vragen of suggesties hebben voor de MR dan kunt u ons via de e-mail bereiken. Het e-mailaders is MR@obswaterland.nl