De herfstvakantie staat voor de deur. Na een periode hard werken in alle klassen is het prettig weer even de rust te nemen! Op 6 oktober jl. was onze bovenschools directeur van De Haagse Scholen, dhr. Kosterink, voor een schoolbezoek op Waterland. Hij sprak met directie, interne begeleiding en enkele teamleden. Ook bezocht hij een drietal lessen. Dit gaf hij ons terug na zijn bezoek:

In alle groepen de verschillende coöperatieve werkvormen gezien. Alle kinderen actief bij les. In de nagesprekken  en het gesprek met directie en IB komen een paar dezelfde zaken naar boven. Deze hebben o.m. te maken met de vele wisselingen in personeel die er zijn geweest en de stabiliteit die er nu is. Alle kansen om samen weer te gaan bouwen en ontwikkelen.

Wat betekenen de huidige maatregelen voor ons?

Gelukkig blijven de scholen open! Het is spijtig om te zien dat we de komende tijd meer restricties zullen krijgen in het openbare leven. Binnen ons schoolgebouw hanteren we nog steeds de hygiëne maatregelen en houden alle volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar.

Een mondkapje is niet verplicht voor volwassenen op Waterland. Vooralsnog zijn er gesprekken met ouders toegestaan in het gebouw; uiteraard alleen op afspraak en met inachtneming van de afstand en hygiëne maatregelen. Over de rapportgesprekken van november of de feesten in de maand december zullen wij na de herfstvakantie met de kennis van dan met u communiceren.

Nieuws uit het team

Op 20 september is juf Kyra bevallen van haar dochter Evylin. Wij feliciteren haar en haar vriend Pascal met dit heuglijke nieuws! Nog meer babynieuws is er, want op 27 september is juf Natasja bevallen van haar tweede kindje, Lukas. We feliciteren haar, haar man Thijs en natuurlijk grote zus Annabelle!

Per 1 november zal juf Pepita in groep 4B op donderdagen en vrijdagen de groep draaien naast juf Yvonne. Zij heeft de afgelopen periode al meegedraaid in groep 4. Op maandag, dinsdag en woensdag zal enkele uren per dag ondersteunende werkzaamheden gaan verrichten op school. Wij wensen haar veel succes en plezier op Waterland!

Project En Toen?!

Op 5 november is de afsluiting van het project En Toen?! Het is mooi om te zien hoe in alle groepen vanuit onderzoekjes gewerkt wordt. Zelf een tijdlijn maken, de stamboom uitpluizen, presentaties houden of met een tijdmachine terug in de tijd gaan en ontdekken hoe het vroeger was! Groep 6 werkt inmiddels aan een heuse minimusical. Deze zal door de groepen 1-5 bezocht gaan worden!

In het kader van de Kinderboekenweek stond op 7 oktober een boekenmarkt gepland. Helaas moesten we de markt afblazen. Deze zal later in het schooljaar worden georganiseerd. We stellen u, mits de richtlijnen dat toelaten, dan graag in de gelegenheid met uw kind op school een boek te kopen.

Leerlingenraad

Op onze school is al een aantal jaren een leerlingenraad. Tussen 27 en 30 oktober kunnen de kinderen van de groepen 5 en 8 zich opgeven voor een van de 4 plekken in de leerlingenraad. De huidige leden, Amaranthe, Liva, Hanan en Merel, hebben een promotiefilmpje opgenomen. Dit zal in alle groepen getoond worden om zo de leerlingenraad weer onder de aandacht te brengen van alle leerlingen. Tussen 2 en 4 november kunnen kandidaatleden zich in de groep presenteren; op 5 november volgt dan in deze groepen een verkiezing.

Studiedag Team

Op 26 oktober zijn alle kinderen vrij, vanwege een studiedag van het team. Wij gaan deze dag met Stichting Leerkracht aan de slag. Vanaf het begin van het schooljaar volgen enkele teamleden al de training voor schoolcoach, waarbij een nieuwe vergaderwijze wordt geoefend en geïmplementeerd.

Project Waterland & Dalton Voorburg

Vanaf 27 oktober zullen op dinsdagen en donderdagen in de ochtend leerlingen van de bovenbouwgroepen HAVO en VWO op onze school aanwezig zijn. Zij zijn er dan om in de groepen 5 tot en met 8 begeleiding en ondersteuning te bieden aan kleine groepjes leerlingen.

Met dit project verstevigen we de band met Dalton Voorburg, zetten we in op kortstondige begeleiding voor onze eigen leerlingen; maar ook op het enthousiasmeren van leerlingen in het VO voor het vak van leerkracht. Dit project wordt ondersteund met een bijdrage vanuit het innovatiefonds van De Haagse Scholen.

Schooltijden

De sluitingsdatum van onze peiling schooltijden zal worden verzet naar vrijdag 23 oktober. Zo heeft u iets langer de gelegenheid om de 5 vragen van de peiling te beantwoorden. In alle groepen hebben wij zoals aangegeven ook een peiling gehouden.

Op 29 oktober is de eerstvolgende MR vergadering waarin de resultaten van de peilingen worden besproken. Uiteraard stellen we u zo spoedig mogelijk daarna hiervan op de hoogte.

Al vaker hebben wij feedback gekregen over de pauze momenten van de leerlingen. Deze nemen wij ter harte door waar nodig meer tijd uit te trekken voor het eten. Wij zijn het met u eens dat voor een boterham eten voldoende de tijd moet zijn. Daar zetten wij ons graag voor in!