Geachte ouders, verzorgers,

Met de Goedheiligman in het land is weer een spannende (en ook drukke) periode aangebroken op onze school. Het is mooi om de jongste kinderen weer verkleed als Sint of Piet door de school te zien lopen. Afgelopen vrijdag is de school weer in de Sintstemming gebracht met leuke versieringen door de ouderraad! Voordat de Sint op onze school komt, kijken we in dit Waterland Journaal naar de komende weken.

Op vrijdag 12 november was een nieuwe persconferentie. Inmiddels hebben we een groep gevraagd in quarantaine te gaan. Vanaf maandag 22 november kunnen deze leerlingen weer naar school als zij klachtenvrij zijn. In alle gevallen volgen we de richtlijnen van de GGD/ rijksoverheidVoor alle gezinnen geldt dat wanneer een van u besmet is geraakt, alle gezinsleden in quarantaine moeten. Let op: dit was de afgelopen weken anders!

De voortgangsgesprekken, die nu gepland staan op en rond donderdag 25 november, zullen niet fysiek gehouden worden. Tussen maandag 22 en vrijdag 26 november krijgt u de gelegenheid het gesprek met de leerkracht van uw kind te digitaal in te plannen. De inschrijving hiervoor gaat woensdag november om 14 uur open via Social Schools. Tijdens de voortgangsgesprekken praten we met u over de ontwikkeling van uw kind in de afgelopen periode, deze gesprekken duren 10 minuten.

Heeft u een afspraak in school, een MDO of een ander gesprek; dan vragen we u altijd bij binnenkomst het bezoekregister bij de ingang op Eendenplein 1 in te vullen. U kunt hier ook uw handen ontsmetten. Indien het mogelijk of wenselijk is, zullen we de nu geplande gesprekken digitaal gaan doen via MS TEAMS.

Pas na de Sintviering op 3 december is er een nieuwe persconferentie. Over de mogelijke aankomst van de Sint zullen we in een volgend Waterland Journaal meer informatie geven. Inmiddels hebben de groepen 5-8 lootjes getrokken voor de surprises. We zijn benieuwd naar de mooie creaties die ongetwijfeld weer geknutseld gaan worden!

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Maurice Schaepkens

Directeur Daltonbasisschool Waterland