Geachte ouder, verzorgers,

Inmiddels zien wij dat het COVID19 virus onze school niet overslaat. Helaas zijn er enkele teamleden al positief getest, als ook enkele leerlingen en ouders. In deze nieuws brief leest u hoe wij hier mee omgaan in de school. Wanneer noodzakelijk hebben wij contact met de GGD. Heeft u vragen, bel ons gerust of mail naar directie@obswaterland.nl

Als een van de teamleden uitvalt

Bij afwezigheid door het wachten op een testuitslag, of bij afwezigheid door een besmetting vangen wij de groep op tijdens de eerste of eerstvolgende dag van afwezigheid. Hier zoeken wij intern een oplossing voor, door te schuiven in de formatie. We informeren u hierover via MSI.

Voor de andere dagen (meestal alleen de 2e of de 3e dag) verzoeken wij u uw kind thuis te houden. We verzorgen dan thuis onderwijs, als de situatie van de collega dat toelaat. In dat geval vragen wij u dan ook enkele schriften en boeken van uw kind op te halen op school. Via MSI communiceren we dit met u.

Als uw kind ziek is

Geef zo snel mogelijk de reden van afwezigheid door via MSI. Is uw kind positief getest op COVID 19, of laat u uw kind testen? Laat dit ook aan ons weten. In overleg met de leerkracht van uw kind kunt u boeken en schriften ophalen op school.

Bij meerdere leerlingen die ziek afwezig zijn in een groep hebben wij contact met de GGD en zullen wij waar nodig met u communiceren.

Bent u zelf ziek?

Als u een positieve testuitslag heeft, blijft uw hele gezin thuis. De kinderen komen dan niet op school. Wilt u dit zo snel mogelijk aan ons laten weten via MSI. Ook in deze situatie kunnen we dan thuisonderwijs verzorgen, we kunnen dan een afspraak maken over het ophalen of laten ophalen van spullen voor de kinderen.

Voortgangsgesprekken

Zoals u heeft kunnen lezen, gaan wij de voortgangsgesprekken in de week van 16-20 november via TEAMS doen. U kunt vanaf 10 november een tijdstip reserveren via MSI.

Nieuws uit het team

In groep 7-8 en in groep 5 starten Merve en Petra deze maand met hun LIO stage. Dit is een stage periode waarin zij hun groep geheel zelfstandig draaien. Natuurlijk kijken Ewoud en Karen mee in hoe de organisatie verloopt. Dit is weer een mooie stap in ieder geval naar hun afstuderen toe!

Afgelopen week is Joyce Ramnewash voor het laatst aanwezig geweest in groep 7. Vanaf deze week draaien Ewoud en Chris samen deze groep.

Nieuwe schooltijden

Vanaf 4 januari zijn dit onze nieuwe schooltijden. De volledige informatiebrief hierover leest u hieronder.