Beste ouders, verzorgers,

Kerstfeest

Na het geslaagde Sinterklaasfeest is het mooi om te zien dat de kerstsfeer weer zijn intrede heeft gedaan in de school. Dank aan de ouders die ons hierbij hebben geholpen. De school ziet er weer geweldig uit!

U heeft in een aparte mail al de belangrijke data doorgekregen tot aan de kerstvakantie. Uiteraard zien we uit naar het samenzijn tijdens het kerstdiner van 21 december as. U kunt met uw kind vanaf 16.45 uur naar binnen om het eten te brengen en wellicht een foto te maken. Wilt u gezellig een hapje en drankje blijven doen, dan bent u welkom in het speellokaal op Eendenplein 1.

Het is mooi dat dit weer kan op school!

Nieuws uit het team

Na de kerstvakantie zal Martine Hoogerhoud een dag minder op Waterland aanwezig zijn. Zij zal deze dag gaan inzetten voor werkzaamheden voor Playing for Succes. Om de IB taken goed uit te kunnen voeren zal Jessica van Dusschoten tot aan de zomervakantie terugkeren in ons team. Een dag per week neemt zij zorgtaken van Martine over.

In groep 4 zal Kim Brummelhuis 5 dagen per week aan de slag gaan. Zij is klaar met alle studiewerkzaamheden van de PABO en verwacht haar diploma in januari te ontvangen. Van harte Kim, met deze mooie prestatie!

Kennismakingsochtend

Dit schooljaar hebben we al twee keer een kennismakingsochtend gehad voor ouders die geïnteresseerd zijn in onze school. De leerlingen uit de leerlingenraad verzorgen hierbij de rondleidingen. Dit kunnen zij heel goed! Dit schooljaar zullen er nog twee kennismakingsochtenden zijn. De leerlingenraad staat graag klaar, dus als u nog geïnteresseerde ouders kent, wijs ze naar onze website voor meer informatie!

Ouderavond

Dit schooljaar zullen we met ons team een nieuw schoolplan opstellen voor de komende 4 jaar. U kunt hierbij uw input geven op een ouderavond die wij daarvoor in zullen richten. Deze avond zal plaatsvinden op donderdag 2 februari. Na de kerstvakantie krijgt u hier meer informatie over.

Dan wensen wij u alvast fijne feestdagen en een mooi 2023!

Maurice Schaepkens en Wendy Sark