Waterland journaal 8

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In dit Waterland journaal staan de volgende onderwerpen voor u klaar:

  • Dalton
  • Ons onderwijs 
  • De leerlingenraad
  • Nieuws uit de MR en OR
  • Uit het team
  • Belangrijke data
Met vriendelijke groet,
Maurice Schaepkens en Wendy Sark
Directie Daltonbasisschool Waterland

Dalton

Dalton: Het vernieuwde portfolio
Het is u vast niet ontgaan dat we sinds dit schooljaar een vernieuwd portfolio hebben waar we heel trots op zijn. We hebben het portfolio zo ingedeeld dat het nog meer van de leerlingen zelf is. We vergroten hiermee het eigenaarschap van onze leerlingen. 
 
Een mooi nieuw onderdeel binnen ons Dalton onderwijs, en terug te vinden in het portfolio, is het “eigen weggetje” en het “oefen weggetje”. Hierbij mogen onze leerlingen voor een gedeelte zelf bepalen wat ze gaan leren. Bij het “oefenweggetje” bekijken we samen met de leerling met welk leerdoel de komende periode geoefend gaat worden. Met het “eigen weggetje” kunnen de leerlingen zelf kiezen wat ze de komende periode willen leren. De leerlingen zijn hierbij intrinsiek gemotiveerd waardoor de betrokkenheid hoog is. Via het bijbehorende formulier maakt iedere leerling een plan voor de komende periode. Hierdoor leren ze ook stapsgewijs te plannen en vooruit te denken. Aan het einde van het “eigen weggetje” zorgen de leerlingen ook voor een eindproduct. We hebben al prachtige “eigen weggetjes” binnen de school gezien. 
 
Tijdens de komende portfoliogesprekken kunnen alle ouders het portfolio weer bekijken en vanaf groep 5 vertellen de leerlingen zelf aan hun ouders en leerkracht over wat er in hun portfolio zit. Het is mooi om te zien dat onze leerlingen steeds meer betrokken raken bij de inhoud van hun portfolio. Hier kunt u een artikel lezen over het eigenaarschap op Waterland.

Ons onderwijs

We zijn met ons team gestart met het thema begrijpend luisteren en begrijpend lezen. Om dit goed voor te bereiden heeft de werkgroep onderzoek gedaan in bewezen literatuur. Ook is er een enquête gehouden onder diverse leerlingen. Vanaf dit punt werken we gezamenlijk aan de doelen die we hebben opgesteld. Dit doen we door elke week acties uit te voeren.  

Van de leerlingenraad

De Leerlingraad 

Hallo allemaal, hier een berichtje vanuit de leerlingenraad. Wij gaan vertellen wat we allemaal doen in de leerlingenraad. Wij doen regelmatig rondleidingen voor ouders die wat over onze school willen weten en twijfelen waar zij hun kind op school willen plaatsen. Wij bespreken ook ideeën om onze school te verbeteren, bijvoorbeeld: hoe wij zouden willen dat feesten op school gevierd worden. De leerlingenraad bestaat uit kinderen uit de groep 5 tot en met 8. Wij zijn door verkiezingen gekozen door de groep en juf Wendy, waarbij wij een presentatie moesten houden of een sollicitatiegesprek moesten voeren. Hier moesten wij laten zien waarom wij onszelf geschikt vinden voor de leerlingenraad.  
Wij mogen meedenken over beslissingen die worden genomen en vertegenwoordigen hierbij de kinderen van de school.  
Tijdens vergaderingen werken we met bordsessies om zo doelen en acties te bepalen.  

Woensdag 8 februari geven wij graag weer rondleidingen op de kennismakingsochtend!

Liva en Rui groep 8 

Uit de MR

De Medezeggenschapsraad 

Tijdens onze vergaderingen hebben wij tot nu toe dit schooljaar gesproken over het jaarplan van onze school, het coronadraaiboek, de begroting van 2023, de ouderavond van 2 februari en nieuws uit het team.  

Onze vergaderingen zijn openbaar, als u een keer wilt meekijken kunt op onze website zien wanneer wij bij elkaar komen, wilt u dit wel van tevoren even laten weten via mr@obswaterland.nl? Ook onze notulen staan hierop, deze worden hier na elke vergadering op geplaatst, zodra ze zijn goedgekeurd door de leden van de MR. 

De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt alle ouders van onze school. Dus wanneer u punten heeft om te bespreken of andere zaken wilt inbrengen die van belang zijn voor onze school, voelt u zich dan vrij om een van hen te benaderen. U vindt hun namen op onze website. 

Uit de OR

De ouderraad ondersteunt het team met de organisatie van feesten en werkgroepen. Zo helpen de leden o.a. tijdens het sinterklaas- of kerstfeest. We bekijken met de school waar de ouderbijdrage aan wordt uitgegeven. We vergaderen ongeveer elke maand. 

Wilt u meer informatie over de ouderraad, dan kunt u kijken op de website of een berichtje sturen naar OR@obswaterland.nl

Nieuws uit het team

Pepita Buhre zal na de voorjaarsvakantie een uitdaging aangaan op de Strandwacht. Wij wensen haar uiteraard veel succes!

In groep 3 blijven Vera Stocker en Stephanie Pijnappel staan, zij gaan beiden een dag meer werken. Monique Rikaart komt in groep 3 erbij.

In groep 1/2A komt Femke Dijk werken, naast Daphne Wolters. Femke heeft stage gelopen in groep 1/2A en kent de kinderen al goed. 

De ouders en leerlingen van de desbetreffende groepen zijn al geïnformeerd. 

Belangrijke data

donderdag 2 februari schoolplanavond 19.30 uur

woensdag 22 februari studiedag, leerlingen vrij

vrijdag 24 februari portfolio mee naar huis

zaterdag 25 februari start voorjaarsvakantie