Geachte ouders, verzorgers,

Met nog een laatste schoolweek voor de boeg ontvangt u hierbij een nieuwe editie van het Waterland Journaal.

Nieuws uit het team

In groep 4A zal juf Jessica vanaf 7 januari as. op de maandag en vrijdag werkzaam zijn. Meester Chris zal dan op dinsdag, woensdag en donderdag in de groep staan. 

In groep 4B zal juf Petra vanaf 7 januari op dinsdag, woensdag en donderdag werkzaam zijn. Meester Chris zal dan op maandag en vrijdag in de groep staan. 

In groep 5B zal juf Stephanie vanaf 7 januari de maandagen in de groep staan. De andere dagen is juf Samantha er. 

Voor ondersteunende werkzaamheden zal vanaf 9 januari juf Eva Rozhnovsky op woensdag, donderdag en vrijdag werken. Zij volgt de opleiding nog en doet op deze manier werkervaring in het onderwijs op. 

In groep 1-2B zal vanaf 7 januari juf Silvia de volledige week voor haar rekening nemen. Gedurende de maand januari zal juf Chandra haar werkzaamheden in de groep weer oppakken. 

Juf Marlies is in blijde verwachting van een baby! We feliciteren haar natuurlijk met dit mooie nieuws! Zij zal later dit schooljaar, begin juni gaan bevallen.

Medezeggenschapsraad

Op donderdag 13 december 2018 heeft de MR weer een vergadering gehad. We hebben het met Maurice o.a. gehad over de personele ontwikkelingen, over de leerlingenaantallen en de laatste versie van de begroting van 2019 (hierover hadden we al een aparte inhoudelijke sessie gehad), over de positieve ervaringen met de 0-groep, over de inzet van leerkrachtondersteuners om de werkdruk voor leerkrachten te verlagen, over nut en noodzaak van bepaalde samenwerkingsovereenkomsten.

Ook hebben we het gehad over aanpassen van het schoolondersteuningsprofiel/zorgplan wat het komende half jaar op de planning staat met ondersteuning van het HCO. Sinds dit jaar hebben we een vertegenwoordiging van onze MR (Zohra) die ook in de GMR (gezamenlijke MR van alle De Haagse Scholen) zit. Zij kon ons vertellen dat er gewerkt wordt aan een nieuw scholenbreed medezeggenschapsreglement wat wij dan weer kunnen gebruiken om toe te passen op onze school.

Maurice vertelde ons enthousiast over het aankomende project Kunst waarvoor op 7 januari een gezamenlijke start is en een mooie afsluiting op woensdag 13 februari. Voor dit project is zelfs een 3D printer beschikbaar en worden er mooie uitstapjes georganiseerd naar musea voor verschillende groepen. Ook vertelde hij over de nationale Daltondag kijkles op woensdag 20 maart; superleuk om eens een kijkje te kunnen nemen in de klas(sen) van je kind(eren). Zet deze activiteiten alvast in je agenda; ze staan ook op de schoolkalender die je op papier hebt gehad en die digitaal beschikbaar is. Mijn kinderen vinden het in elk geval fijn als er iemand bij ze komt kijken als er dit soort activiteiten zijn op school.

Op verzoek van ouders volgt er in maart nog een extra sessie voor ouders om over het concept meerjarenschoolplan 2019-2023 te praten. Hiervoor hebben we begin oktober al met de toen aanwezige ouders input geleverd. De vorige sessie werd goed gewaardeerd door de aanwezige ouders dus zorg dat je er de volgende keer ook bij bent. Het gaat tenslotte over uw kinderen. Overigens leveren niet alleen wij als ouders en leerkrachten input maar ook de leerlingen van de leerlingenraad leveren input.

Oproep nieuwe ouders voor in de MR

Aangezien we iedereen de kans willen geven lid te kunnen worden van de MR willen we jullie nu alvast vragen na te denken over het volgende schooljaar of je hiervoor interesse hebt. Er komen dan weer plekken beschikbaar en we zouden graag alvast weten wie er interesse hebben en diegene alvast laten meekijken bij onze vergaderingen dit schooljaar. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen er mogelijk verkiezingen gehouden moeten worden want er zijn in totaal maar 3 ouderplekken in de MR en wellicht zijn er nog zittende leden die ook willen blijven. Graag ontvangen we voor 1 februari 2019 een mailtje als je interesse hebt om je beschikbaar te stellen en/of als je mee wilt kijken om te beoordelen of het iets voor je is. Dit kan via mr@obswaterland.nl. Onze volgende vergaderingen waar we je dan graag bij uitnodigen zijn op 7 februari, 12 maart, 11 april, 16 mei en 25 juni 2019.

Hopelijk kunnen we rekenen op nieuwe enthousiaste ouders!!

Namens de MR, Marjon Schulp-Gielisse (moeder Robin (7A) en Anoek (5B)

Nieuw MR Lid

Ruben Houtepen stelt zich voor :
Ik geef inmiddels 7 jaar gymles op Daltonbasisschool Waterland. Afgelopen jaar ben ik gaan beseffen dat ik me meer in de school wil verdiepen en me niet alleen bezig wil houden met alles wat in en om de gymzaal afspeelt. Dat is de belangrijkste reden dat ik sinds dit schooljaar in de Medezeggenschapsraad zit.
Eind oktober ben ik samen met juf Zohra naar een bijeenkomst geweest voor beginnende MR-leden. Tijdens deze 2,5 uur durende cursus werd aan een groep MR-leden uit het onderwijs (leerkrachten en ouders) uitgelegd wat de medezeggenschapsraad inhoudt. Hier werd ook duidelijk dat je als MR best wel wat te zeggen hebt. Over bepaalde besluiten heeft de MR adviesrecht, maar over andere zaken heb je als MR-lid zelfs instemmingsrecht. Staat de MR niet achter een voorgesteld besluit, dan kan dat besluit niet uitgevoerd worden.
Tijdens de bijeenkomst was het ook leuk om van de MR van andere scholen te horen, hoe bij hen op school de MR geregeld is. Zoals hoe vaak zij bij elkaar komen, hoe zij de communicatie met de achterban hebben geregeld en wat bij hen de agendapunten zijn. Al met al een interessante avond.

Kunstproject

Op 7 januari starten we weer om 8.30 uur met school. Alle ouders zijn dan uitgenodigd voor een korte opening van ons Kunstproject. We onthullen die ochtend een ludiek kunstig schilderij! We gaan in de weken tot aan 14 februari met diverse kunststromingen aan de slag. Ook zijn er voor diverse groepen museum bezoeken gepland en worden er workshops ingepland.

Met het oog op de wet AVG…

Tijdens het komende kerstdiner zullen er in iedere groep foto’s worden gemaakt. Deze worden dan via MSI naar de ouders per groep gemaild. 

Wilt u erop letten wanneer u foto’s maakt bij het halen en brengen, dat u slechts uw eigen kind op de foto zet. 

Heeft u nog niet aangegeven of uw kind op de foto mag, doe dit dan door een mailtje te sturen naar de leerkracht van uw kind(eren).