Morgen start de voorjaarsvakantie. Vanmiddag hebben we met veel plezier ons project Mijn omgeving en ik afgesloten. In de maatjesklassen hebben de kinderen elkaar verteld wat zij de afgelopen periode hebben geleerd en meegemaakt. Het is mooi om te zien hoe de Daltonkernwaarden samenwerken en eigenaarschap hierin naar voren komen.

We starten weer met elkaar op maandag 2 maart. Houdt u er rekening mee dat we op donderdag 5 maart een studiedag hebben. Deze dag zijn de kinderen vrij. We benutten die dag om bij een zestal scholen op bezoek te gaan in de ochtend. De middag brengen we verslag uit aan elkaar hierover en stellen zo een deel van onze plannen voor het volgende schooljaar vast samen.

Nieuws uit het Team

Op 17 maart zal Mariska de Jong voor het laatst op Waterland zijn. In het vorige Waterland Journaal kon u al lezen dat Wendy van der Gaag haar werkzaamheden overneemt. Wendy doet dit op interim basis op dinsdag en donderdag. De lopende zorg wordt voortgezet en in overleg met alle betrokkenen zal Wendy de benodigde ondersteuning verzorgen tot aan de zomervakantie. Voor het komende schooljaar kan ik bekend maken dat Martine Hoogerhoud de intern begeleider is voor Waterland. Zij zal in aanloop naar de zomervakantie de zorg overgedragen krijgen van Wendy.

In groep 4-5 en groep 6-7 zijn Petra Mosselman en Merve Ozkan gestart met hun stages vanuit de PABO. Zij maken dit schooljaar hun derde studiejaar bij ons af. Komend schooljaar zullen zij ook bij ons hun LIO stage gaan volgen.

In de groepen 4, 6-7, en 7 zijn drie eerstejaarsstudenten vanuit ROC Mondriaan al enige tijd op dinsdag- woensdag of woensdag- donderdag aanwezig. Wij zijn een erkend leerbedrijf, wat inhoudt dat wij jaarlijks de mogelijkheid bieden aan MBO studenten om bij ons stage te lopen.

Vanuit de Medezeggenschapsraad

De MR is weer van start gegaan in dit nieuwe jaar en had een volle agenda tijdens de eerste vergadering. Zo rond halverwege het schooljaar is het voor de MR belangrijk om tussentijds te evalueren. Hoe staat het met de plannen die begin dit jaar zijn gemaakt en welke uitdagingen zijn structureel?

Zo is er gesproken over de krappe formatie en de uitdagingen die dat in de praktijk met zich meebrengen. De MR probeert hierin mee te denken. We zouden graag zien dat er meer ouders de school ondersteunen zodat de leerkrachten zich kunnen blijven richten op het onderwijs. Indien u een idee heeft of een bijdrage wilt leveren door bijvoorbeeld voor te lezen, ICT ondersteuning te verzorgen of u kunt op een andere manier assisteren, laat het de school weten.

Omdat er veel aandacht uitgaat naar de formatie, blijkt dat sommige projecten wat vertraging oplopen. Dit heeft geen direct effect voor het onderwijs in de klas. Het gaat met name om het uitwerken of bijwerken van plannen.

Het eerste half jaar voor de nieuwe MR zit er op. We leren veel met elkaar en hebben geconstateerd dat we prettig kunnen samenwerken. Onze volgende vergadering is op 17 maart om 19:30. Zoekt u contact met de MR, spreek ons aan of stuur een e-mail naar mr@obswaterland.nl

Kennismakingsochtend 11 maart

Uw kind heeft bijgaande poster meegekregen om thuis in te kleuren of te versieren in aanloop naar de kennismakingsochtend van 11 maart as. Uw kind dingt mee naar een van de 4 bioscoopbonnen, als u een foto van de versierde poster upload naar deze padlet De foto moet zichtbaar zijn aan de straatkant, zodat wij allen laten zien wanneer de kennismakingsochtend is! https://nl.padlet.com/DaltonWaterland/zglca782485z

Leerlingenraad

Zo vlak voor de vakantie hebben de leerlingen van de leerlingenraad weer vergadert met meester Maurice. Zij hebben zich gebogen over het Waterlandfeest op 9 april; de kennismakingsochtend van 11 maart, de posteractie en ook de inhoud van de keuzekasten die we in iedere gang hebben.