Grote rekendag: Meten te lijf!  

Woensdag, 29 maart deden wij met de hele school mee aan” De grote rekendag”. De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn.
Het thema dat we dit jaar hebben gekozen is “meten te lijf”. Dit past uitstekend bij het project waar wij op dit moment mee bezig zijn.  

Alle kinderen waren erg betrokken en hebben van alles gemeten.
De groepen 1 /2 gingen  aan de slag met het maken van een meetpaspoort. Ze ontdekken spelenderwijs allerlei maten met en van hun eigen lichaam. 

Ook de groepen 3 en 4 gingen aan de slag met een meetpaspoort. Zij  gebruikten lichaamsdelen als  meetinstrumenten van het eigen lijf., deden oefeningen om hun kracht te meten en gingen aan de slag met optisch bedrog. Alles opbrengsten van de metingen werden geregistreerd In het paspoort . 

Groep 5/6 deed een weetjesquiz die leerlingen prikkelt meetreferenties in te zetten en verder te ontwikkelen. Ze deden allerlei meetopdrachten met hun lichaam en gingen ze reken met hun lichaam’, zo  moesten ze het aan tal botten in hun hand aftrekken van het aantal botten in hun hele lichaam.  Ook deden ze oefeningen met kracht en geluid.  

Groep 7/8 ging op zoek naar samenhang tussen lichaamsmaten. Leerlingen visualiseerden deze samenhang onder meer in grafieken. De leerlingen deden oa metingen aan armen, benen en hele lichaam. Zo hebben ze bijvoorbeeld de draagkracht van de armen en het volume van een vuist van een leerling gemeten. Ook deden ze buiten een activiteit met allerlei meetopdrachten en meetwetenswaardigheden. . 

Het was een geslaagde ochtend die zeker voor herhaling vatbaar is.