Daltononderwijs/geschiedenis

Onze school werkt volgens de daltonwerkwijze. Deze manier van werken is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst. Helen begon als leerkracht in 1904. Zij kreeg te maken met veertig kinderen verdeeld over acht leerjaren. ‘Normaal’ lesgeven was onmogelijk. Helen Parkhurst koos voor een aanpak waarbij de zelfstandigheid van de kinderen uitgangspunt was. Zij gaf leerlingen een grote mate van eigen verantwoordelijkheid. Later werden deze ideeën toegepast in de State High School in Dalton om de efficiency van het onderwijs te verhogen. Naar deze plaats is het daltononderwijs genoemd.

Dalton kernwaarden

Het daltononderwijs in Nederland kent 6 kernwaarden. Vanuit deze waarden geven daltonscholen vorm en inhoud aan het onderwijs. De kernwaarden geven richting aan het professioneel handelen van de leerkrachten en de ontwikkeling van de teams.

De waarden vormen voor scholen bouwstenen voor een eigen visie op goed onderwijs en een effectieve en efficiënte daltonpraktijk.

De kernwaarden die in het Nederlands daltononderwijs gehanteerd worden zijn:

  • zelfstandigheid
  • samenwerking
  • vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid en vertrouwen
  • effectiviteit/doelmatigheid
  • reflectie
  • borging

Al vanaf de eerste schooldag wordt uw kind geconfronteerd met deze uitgangspunten. Ieder kind krijgt de verantwoordelijkheid die het aankan. Al snel blijkt dat ook jonge kinderen zich hier heel plezierig bij voelen. Zij worden namelijk gestimuleerd iets te doen dat zij zelf ook aankunnen. U heeft uw kind vast wel eens horen zeggen: “Ikke zelf doen”.

Een school die volgens de daltonkernwaarden werkt, schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak. De vernieuwingen in het voortgezet onderwijs doen een groot beroep op bovenstaande principes. Vandaar dat daltononderwijs nog steeds zeer actueel is.

Dalton op Waterland

Daltononderwijs ontwikkelt zich voortdurend. Deze ontwikkelingen zijn voor het team een bron van inspiratie. Het daltononderwijs blijft daardoor een dynamische vorm van onderwijs dat met twee benen in onze huidige maatschappij staat. De daltoncoördinatoren bewaken samen met de werkgroep dalton de kwaliteit van ons daltononderwijs. Zij stellen jaarlijks aan het begin van het schooljaar, mede aan de hand van de ontwikkelingen op onderwijskundig gebied, doelen op en evalueren deze doelen aan het eind van het schooljaar. Nieuwe ontwikkelpunten worden dan in het daltonboek opgenomen maar ook de onderdelen waar we trots op zijn ( de parels).

Het team wordt jaarlijks geschoold. Hiertoe worden studiedagen georganiseerd en krijgen de leerkrachten de gelegenheid om elkaars groepen te bezoeken voor collegiale consultatie. De werkgroepleden bezoeken alle groepen jaarlijks. Aan de hand van kijkwijzers wordt dan bekeken of de gemaakte afspraken zichtbaar zijn en uitgevoerd worden. In team- en bouwvergaderingen is dalton een vast onderwerp op de agenda.