Hieronder vindt u onze schoolgids. Hierin kunt u lezen hoe we het onderwijs op Daltonbasisschool Waterland hebben vormgegeven. Per schooljaar passen we de gids aan; als dat nodig is. U kunt ook ons schoolplan inzien op deze pagina. Het schoolplan is het document van waaruit we onze schoolontwikkeling vormgeven. Het huidige schoolplan loopt tot en met juni 2023. Voor beide documenten raadplegen wij ouders en teamleden. De medezeggenschapsraad stemt in met zowel de gids als het schoolplan.