Hieronder vindt u onze schoolgids. Hierin kunt u lezen hoe we het onderwijs op Daltonbasisschool Waterland hebben vormgegeven. Per schooljaar passen we de gids aan; als dat nodig is. U kunt ook ons schoolplan inzien op deze pagina. Het schoolplan is het document van waaruit we onze schoolontwikkeling vormgeven. Het huidige schoolplan loopt tot en met juni 2023. Voor beide documenten raadplegen wij ouders en teamleden. De medezeggenschapsraad stemt in met zowel de gids als het schoolplan. 

Onze schoolgids wordt herschreven. Deze komt binnenkort online. 

Per schooljaar stellen we een jaarplan op, waarin we ontwikkelingen voor de school vastleggen. Hieronder ziet u een visuele weergave van onze ontwikkelingen voor schooljaar 2022-2023
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH.