Afgelopen dinsdag is schrijfster Marlies Verhelst bij ons op school geweest. Zij heeft een les gegeven, waarin ze vertelt wat het beroep schrijfster inhoudt. Daarna hebben de leerlingen zelf een verhaal geschreven. Hierbij moesten ze rekening houden met de 3 p’s, persoon, probleem en plaats.
Uiteindelijk wordt er één verhaal uitgekozen als winnaar en bij dit verhaal wordt een illustratie gemaakt. De les werd op een leuke manier afgesloten met een verhaal dat werd voorgelezen uit het boek “het geheim van de Smit”.