Geachte ouders, verzorgers,

Het nieuwe kalenderjaar is begonnen en gelukkig zijn we weer met de kinderen in de klas gestart deze week! Hopelijk blijft dit nu ook zo. Ik wens u en uw gezin in ieder geval alle goeds voor 2022! Komende vrijdag horen we of er nieuwe, aanvullende of andere maatregelen komen vanuit de regering.

Corona gerelateerd

Deze week zijn drie teamleden in quarantaine vanwege een besmetting in hun familie kring. We hebben hun afwezigheid kunnen opvangen met extra inzet van collega’s, op twee dagen. In groep 4 ontkomen we er niet aan om de groep vanuit huis les te geven op donderdag 13 en vrijdag 14 januari.

Er zijn op dit moment 11 leerlingen in thuisquarantaine, 3 leerlingen zijn thuis vanwege een eigen besmetting. Op een aantal van bijna 300 leerlingen is dit goed te overzien. Met de betreffende gezinnen onderhouden de groepsleerkrachten het contact.

Gastlessen in januari

Op 21, 24 en 28  januari krijgen alle groepen een gastles van het Residentie orkest. Met een heuse Musicus in de klas belooft dit een leuk en leerzaam uur te worden voor alle kinderen!

Oudertevredenheidspeiling 

Iedere twee jaren houden wij vanuit De Haagse Scholen een oudertevredenheidspeiling. In december 2019 was dit de uitkomst van de peiling: Uitkomst OTP 2019

U krijgt op 21 januari as. een bericht via Social Schools om deel te nemen aan de peiling. U wordt dan uitgenodigd om gedurende een periode van twee weken een vragenlijst in te vullen. Denk dan aan vragen op het gebied van informatie die u krijgt over uw kind(eren), de kwaliteit van het onderwijs of het contact dat u met ons heeft. We stellen uw deelname aan de peiling zeer op prijs!

Nieuws uit het team

Voor de vakantie is Ruben Morawek gestopt als onderwijsassistent op onze school. Hij gaf aan zijn PABO opleiding te willen afbreken en zich te willen richten op zaken buiten het onderwijs. Meester Maurice zal voorlopig op vrijdagen in groep 8A staan.

Juf Maud van Elburg zal eind maart gaan verhuizen naar Noord Holland. Dit betekent dat zij per 31 maart niet meer werkzaam zal zijn in groep 5B. De vacature voor deze positie verschijnt morgen en zal via onze website en social media worden verspreid.

Adviesgesprekken en open dagen

De leerlingen van de groepen 8 hebben op 13 januari hun definitieve advies gekregen voor het voortgezet onderwijs. Voor dit schooladvies maken we gebruik van een kwaliteitskaart. Hierin hebben we een aantal vaste bespreekpunten.

  • we kijken naar leerling kenmerken zoals sociaal emotionele ontwikkeling en werkhouding
  • we maken een overzicht van de methode toetsen
  • We maken een overzicht van de cito toetsen

Per leerling wordt dit overzicht besproken in een vergadering van de leerkrachten, intern begeleider en de directie.

De adviesgesprekken van groep 8 plannen we voor de start van de open dagen van het voortgezet onderwijs. Helaas zien we dat vanwege de corona maatregelen de open dagen veelal online plaatsvinden dit jaar. Voor de ouders van leerlingen in groep 7 is het aan te raden vast een oriëntatie te maken op mogelijk vervolgonderwijs. De leerlingen van groep 7 krijgen in juni een voorlopig advies. Hierover krijgt u tijdig meer informatie.