Geachte ouders, verzorgers,

De herfstvakantie ligt achter ons, de klok staat op wintertijd. Op Waterland zijn we weer goed van start gegaan. Ook dit jaar is het even afwachten; maar we hebben er goede hoop op dat Sinterklaas onze school een bezoekje zal brengen. De bovenbouwgroepen bereiden zich in ieder geval al voor op een leuke surprise dag op 5 december. Hiervoor zullen komende maandag al de lootjes getrokken worden.

Op maandag 14 november kunt u zich inschrijven voor een portfoliogesprek met de leerkracht van uw kind(eren). De gesprekken vinden plaats in de week van 21 tot en met 24 november. Dinsdag 22 november reserveren we de avond voor ouders met meerdere kinderen. De inschrijving kunt u doen via social schools; op 14 november vanaf 15.00 uur. U ontvangt komende week meer informatie over de inhoud van een portfoliogesprek in een apart bericht.

Vanaf komende week zal ik 2 tot 3 dagen per week werkzaam zijn als interim directeur op Montessorischool Valkenbos. Mijn collega-directeur daar is tot en met mei 2023 afwezig. Net als in de afgelopen maanden, waarin  ik werkzaam ben geweest op Het Galjoen, zal Wendy Sark als adjunct directeur uw aanspreekpunt zijn op de dagen dat ik niet op Waterland ben. U kunt ons bereiken via Social Schools op directie@obswaterland.nl (of bij de voordeur). Samen stemmen wij af wie uw vraag oppakt.

Op dinsdag 15 november vergadert de Medezeggenschapsraad weer op school. De medezeggenschapsraad vergadert ca 6 keer per jaar op school en is er om uw belangen te behartigen. Heeft u een vraag voor de mr, dan kunt u deze stellen via MR@obswaterland.nl.

Tot en met 11 november zullen we weer ruim aandacht besteden aan de week van de mediawijsheid in de groepen. Zo is er een QR code speurtocht voor de jongste leerlingen, werken we met augmented reality in de middenbouw en in de bovenbouw besteden we aandacht aan bijvoorbeeld verantwoord whatsapp gedrag.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Maurice Schaepkens

& Wendy Sark

Directie Daltonbasisschool Waterland