Geachte ouders, verzorgers,

De kerstvakantie staat voor de deur en 2019 wordt afgerond. Een terugblik leert dat de afgelopen maanden op Waterland hard gewerkt is in iedere groep.Onder dit journaal krijgt u een samenvatting van de ouderpeiling welke in november jl. is afgenomen bij u.

We zijn blij en trots met de complimenten die mogen ontvangen. Het is prettig om terug te lezen dat ons harde werk gezien en gewaardeerd wordt. Een aantal opmerkingen ging over de samenstelling van het team en de noodzaak om gediplomeerde leerkrachten te hebben; of over wisselingen die er soms plaats vinden.

In de media verschijnen deze dagen de berichten over de onderhandelingen die met betrekking tot een nieuwe onderwijs CAO zijn gevoerd. Het is mooi dat er nu stappen gezet worden voor alle onderwijspersoneel, met naast leerkrachten ook het ondersteunend personeel als ook directies. Deze laatsten hebben tot nog toe niets gemerkt van de gekozen maatregelen of loonsverhogingen.

Op Waterland is er sinds de start van dit schooljaar geen week hetzelfde geweest als het ging om de personele bezetting. Door uiteenlopende omstandigheden zijn in alle groepen wel wijzigingen voorgekomen in de bezetting, waarbij in sommige gevallen zelfs gevraagd is om groepen thuis te houden.

Het lerarentekort is een reëel gegeven, waarmee we te maken hebben. Zelfs in deze week zijn er twee groepen waarvan de ouders de kinderen op vrijdag thuis mogen houden. Vervanging is lastig te vinden; binnen het eigen personeel is op sommige momenten extra werk niet mogelijk en als er al een uitzendbureau in de hand wordt genomen is het personeel vaak niet gediplomeerd en zakelijk gezien simpelweg veel te duur om in te zetten. Na de vakantie zal ik met u een duidelijk stappenplan communiceren; zodat u beter geïnformeerd bent over hoe wij handelen in geval van uitval van leerkrachten.

Intussen blijven wij ons inzetten voor uw kind. Dat doen wij met een gedreven team; waarin we het onderwijs gezamenlijk vormgeven en ons beste Daltonbeentje voor zetten.

De kerstsfeer is er ondanks de serieuze ondertoon van dit journaal gelukkig niet minder om op Waterland. Met veel gezelligheid werken we toe naar een verdiende vakantie. Ik hoop velen van u te ontmoeten bij de bespreking van Ouderpeiling op woensdag 5 februari. U krijgt hier nog een bericht van.

Er is op het moment van schrijven van dit Waterland Journaal nog geen nieuws over de aangekondigde onderwijsstaking van eind januari. Hierover verwacht ik u in de eerste week na de vakantie te kunnen berichten.

Namens alle teamleden van Waterland wens ik u een prettige kerstperiode en een mooie start van het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,

Maurice Schaepkens,

Directeur Daltonbasisschool Waterland