Het schooljaar is inmiddels bijna twee weken onderweg. U heeft gemerkt dat er gelijk bij aanvang personele problemen waren. Gelukkig hebben we hier op een adequate oplossing voor kunnen vinden.

Project Op reis

Op woensdag 18 september as. start het eerste project van ons schooljaar. U bent van harte uitgenodigd om bij aanvang van de dag de openingsdans met ons mee te doen op het schoolplein. Reis mee van Kinderen voor kinderen werd al in de gymles van afgelopen week geoefend. Wilt u zelf thuis ook nog oefenen met uw kind(eren)? Dat kan via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=EhOxcdIYcss

Jaarkalender

Onze papieren jaarkalender is afgelopen week uitgedeeld aan alle oudste leerlingen van een gezin. Op MSI zal uiterlijk eind volgende week deze kalender ook zijn ingevuld. Op deze wijze kunt u vakanties en vrije of belangrijke dagen koppelen aan uw eigen electronische agenda.

Inloop met ouders

Op donderdag 12 september is de eerste jaarplan inloop gepland, tussen 19.00 en 20.30 uur. Naast onze jaarplan thema’s is een ander bespreekpunt van die bijeenkomst de hulp en ondersteuning die onze ouders kunnen bieden in het dagelijkse proces van de kinderen in de school.

De tweede inloop zou zijn op woensdagochtend 18 september tussen 8.30- 9.30 uur. Deze wordtverzet naar woensdag 25 september, op dezelfde tijd. Uiteraard bent u van harte welkom om deel te nemen aan deze bijeenkomsten met de directie; in de teamkamer.

Nieuws uit het team

Afgelopen week is in groep 4 en in groep 6 een wijziging in de teambezetting van kracht geworden. Juf Martine draait nu samen met juf Petra groep 6. Voor zaken betreffende interne begeleiding en leerlingenzorg kunt u zich nu wenden tot Mariska de Jong. Wilt u uw vragen over zorg zoveel mogelijk stellen via m.dejong@obswaterland.nl . Juf Mariska wordt ondersteund bij haar werkzaamheden, maar zal wel het eerste aanspreekpunt zijn.