Geachte ouders, verzorgers,

Het schooljaar is alweer twee weken oud. De gouden weken zijn in volle gang. Het is mooi om alle enthousiaste gezichten weer in de school te zien! Voor de zomer hebben we in de groepen 5 tot en met 8 de jaarlijkse sociale veiligheidsmeting gedaan. Onze leerlingen waarderen de schoolveiligheid met een 8.2 en daar zijn we trots op! In dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode voor sociale vaardigheden: Kwink! In iedere groep zijn we in het kader van de gouden weken bezig met lessen die zich richten op de groepsdynamiek en hoe we met elkaar willen omgaan. Op dit gedeelte van onze website leest u meer over ons veiligheidsplan. De lessen gericht op de sociale veiligheid in de school maken hier onderdeel van uit.

Tussen 5 en 9 september zijn de startgesprekken tussen u en de leerkracht van uw kind. Het doel van dit gesprek is naast een kennismaking met de leerkracht ook om u de gelegenheid te geven meer over uw kind te vertellen. Zijn er bijzonderheden, verwachtingen die u bespreekbaar wil maken? Het kan tijdens dit gesprek. Bij de startgesprekken zijn de kinderen niet aanwezig.

Heeft u de agenda van social schools al gesynchroniseerd met uw eigen agenda op de mobiele telefoon? Op maandag 12 september openen we het eerste van twee projecten: Groen moet je doen. In alle groepen zullen we rondom dit thema aan de slag gaan.

Op woensdag 14 september is de jaarlijkse sportdag van onze school. Eerder ontving u hier al informatie over. Het is de bedoeling dat u uw kind die dag brengt en haalt bij Sportpark Leidschenveen.

Zaterdag 17 september start de Weekendschool, een initiatief van de collega’s van OBS De Notenkraker en OBS Ypenburg. In de periode van september tot en met december zal er tussen 9.30 en 12.00 uur aandacht worden besteed aan rekenen, begrijpend lezen en is er plek voor creatieve en sportieve vakken. De lessen zijn bedoeld voor leerlingen van de groepen 5-8, er is plek voor ca. 15 leerlingen. Deelname aan de weekendschool is gratis. Het is uiteraard wel de bedoeling dat als uw kind meedoet, dit voor de hele periode zal zijn. Meer informatie of aanmelding kan via Mevr. Fanny Kainde. U stuur dan een mail naar f.kainde@inspecteurdevriesschool.nl

Op maandag 19 september is de eerste studiedag van het team; op dinsdag 20 september zijn alle leerlingen vrij in verband met Prinsjesdag.

Tot en met eind september zal ik naast Waterland nog deels werkzaam zijn bij de collega’s van OBS Het Galjoen. Voor dringende zaken kunt u zowel Wendy Sark als mij zelf bereiken via social schools of directie@obswaterland.nl

Ik wens u een mooie maand toe,

mede namens het team,

Maurice Schaepkens

Directeur Daltonbasisschool Waterland