Geachte ouders, verzorgers,

De tweede schoolweek zit er bijna op. Iedereen heeft het ritme weer opgepakt, het is mooi om zoveel blije gezichten in de school te zien. Het is prettig om ook ouders weer in de school te ontvangen. Ons schoolplein krijgt inmiddels meer en meer vorm, nu ook alle perken beplant zijn. Op 6 oktober zullen we het plein feestelijk openen met onze collega’s van Vlietkinderen, Partou en De Walvis.

Komende week ontmoeten we u in de school tijdens de omgekeerde oudergesprekken. We horen graag hoe de  kinderen (en ook u) de eerste twee weken hebben ervaren.

Vanuit de NPO budgetten zijn deze week de muzieklessen gestart. Met veel enthousiasme hebben alle groepen de eerste les gehad. Ook de pluslessen zijn van start gegaan. De robotica en techniek lessen op vrijdagen zijn nog niet gestart; door de plotselinge afzegging van een docent zijn wij nu op zoek naar een geschikte vervanger. Naar verwachting zal deze komende week zijn gevonden.

De dag voor Prinsjesdag zijn alle leerlingen vrij; wij hebben dan een studiedag met het team. Alle belangrijke data van dit schooljaar kunt u terugvinden in de Social Schools agenda.

Op woensdag 22 september start het eerste project van dit schooljaar met als thema Beroepen. Onze groep 7 heeft hier afgelopen week al een voorschot op genomen. Zij mochten namelijk als eerste kennismaken met een speciaal voor scholen ontwikkeld lespakket statistiek van het CBS.

De schoolgids met relevante informatie van dit schooljaar kunt u hier terugvinden. Op donderdag 30 september organiseren we tussen 9 en 11 uur de eerste open ochtend voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind. Heeft u vrienden of kennissen die zeker een kijkje op onze mooie school moeten nemen, geeft deze datum dan aan hen door!

Volgende week krijgen alle leerlingen een raamposter van de open ochtend mee om zelf te versieren. Met de raamposter kan uw kind meedoen aan een leuke winactie. Meer informatie hierover ontvangt u als de posters mee naar huis worden gegeven in de groepen.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het team,

Maurice Schaepkens

Directeur Daltonbasisschool Waterland