Geachte ouders, verzorgers,

Inmiddels zijn de inschrijvingen geopend voor de omgekeerde oudergesprekken. Het is goed om te zien dat de beschikbare plekken benut worden. Dit geldt ook voor de informatie avond over schooltijden van 17 september. Er zijn op het moment van schrijven van deze brief 43 aanmeldingen van de beschikbare 65 plekken.

De avond start om 19.30 uur en duurt tot ca. 20.30 uur. De gymzaal is open vanaf 19.15 uur. De YouTube link zal op donderdag 17 september via MSI aan alle ouders worden verstuurd.

Tijdens deze avond krijgt u informatie over de verkennende peiling van voor de zomervakantie en wordt het proces rondom de peiling na 30 september toegelicht.

Wel of niet naar school?

Met de herfstperiode voor de deur merken wij dat kinderen momenteel klachten ervaren als verkoudheid en snotneuzen. U kunt de bijgevoegde beslisboom hanteren als u twijfelt om uw kind naar school te laten komen.

De schoolgids voor dit jaar staat online klaar voor u. Met deze link wordt u doorgeleid naar het juiste gedeelte op onze website.

Controle op luizen

Wilt u deze dagen uw kind controleren op luizen. NOrmaliter is er controle in de klas. Dit is nu niet het geval. Neemt u in geval van vragen contact op met de leerkracht van uw kind. Voor meer informatie over het controleren van uw kind op luizen of neten kunt u kijken op deze website.

Voetjebal

Vanaf komend weekend is het mogelijk om in de grote gymzaal de bijzondere voetballessen van Voetjebal met uw jongere kind (van 2-4 jaar) te volgen. De lessen worden in blokken van 10 gegeven. Voor inschrijving en kosten kijkt u op www.voetjebal.nl